Idealny bank dla firm.

Ludzie od zarania dziejów dążą do doskonałości, dotyczy to także branży finansowej. Opierając się na własnych doświadczeniach jako przedsiębiorca oraz pracownika struktury bankowej, dochodzę do wniosku, że banki powinny własną działalność oprzeć na zasadach wynikających z walki następujących wartości:

  1. istotności przyszłości nad teraźniejszością,
  2. wolności wyboru nad podległością,
  3. ambicjami nad roszczeniami,
  4. rozwoju nad przetrwaniem.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw istotny jest kontakt z bankiem na różnych poziomach, zaś dla banku ważny jest zysk z oferowanych produktów. Jak to pogodzić?

Jak powinien działać idealny bank?

Dlatego też obszarem rozwojowym, każdego banku, jest kanały dystrybucji. Pośredni realizowany za pośrednictwem aplikacji internetowych, kontaktu telefonicznego. Bezpośredni realizowany przez pracowników, w indywidualnym kontakcie.

Pracownik banku

Pracownik idealnego banku, który jest jego wizytówką, powinien być dla klienta doradcą i źródłem informacji. Do klienta należy przypisać jednego doradcę, który będzie pełnił rolę pośrednika, z którym będzie możliwość załatwienia wszystkich spraw. Ów doradca powinien mieć wsparcie innych pracowników, z różnych działów, umożliwiające mu kompleksową obsługę klienta, począwszy od złożenia wniosku, kończąc na podpisaniu umowy i bieżącym doradztwie, także na przypomnieniu o zaległości. Współpraca powinna być oparta na zasadach partnerskich, na łatwości dostępu (telefon komórkowy, poczta mailowa itp.). Czas to pieniądz, wiec doradca odwiedza klienta w jego biurze, nie spotykając się z nim w oddziale banku.

Rachunek bankowy

Współpracę zwykle rozpoczyna się poprzez otwarcie bankowego rachunku firmowego. Powinien być w ofercie tylko jeden bezpłatny (bo bank znajdujące na nim pieniądze wykorzystuje, nie jest stratny), w zależności od potrzeb należy dać możliwość dokupienia dodatkowych, potrzebnych klientowi opcji, jak na przykład: karta kredytowa, tańsze przelewy międzynarodowe, dostęp przez stronę WWW, wyciągi wysyłane pocztą itd.

Kolejnym etapem jest oferowanie produktu kredytowego. Część lub cały wniosek powinno się przesłać za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji internetowej, która wstępnie da informację, co do możliwości kredytowych klienta, a doradcy obraz sytuacji finansowej, na podstawie, której będzie mógł ustalić szczegóły i w konsekwencji, podczas wizyty u niego, zawrzeć umowę.

Akcja kredytowa i depozyty

Źródłem finansowania akcji kredytowejdepozyty, które klient powinien mieć możliwość składania bezpośrednio z własnego rachunku bankowego, bez potrzeby wizyty w oddziale idealnego banku.

W każdej działalności prowadzonej dla zysku najistotniejszy jest klient lojalny, dlatego też dla takich powinna być specjalna oferta. W przypadku kredytów, z obniżonym oprocentowaniem i uproszczoną procedurą. Negocjowane oprocentowanie depozytów. Dodatkowe bonifikaty wynikające z czasu posiadania rachunku, poziomu generowanego obroty, na przykład zwolnienie z jakiś opłat lub ich obniżenie, choćby tylko czasowe.

Faktoring i leasing

Istotne jest, aby klient czuł związek z idealnym bankiem, wiedział że pracuje z profesjonalistami. Co za tym idzie warto oferować klientowi więcej produktów, na przykład po złożeniu wniosku kredytowego, zaoferować faktoring i leasing. Warto na bieżąco również analizować sytuację klienta, aby doradzać mu między innymi w kwestiach bezpieczeństwa transakcji, celowości niektórych decyzji, na przykład doradztwo w zakresie wyboru między leasingiem, a kredytem.

Reasumując: w idealnym banku współpraca powinna być oparta na zasadach partnerskich, wynikających z obopólnych korzyści. Do tego dodam, że warto zadbać o profesjonalną kadrę menadżerską i odpowiednio przygotowanych doradców klienta. Wszystkich należy przeszkolić i przygotować do wykonywania efektywnej pracy. Mogę w tym pomóc. Więcej na temat szkoleń dla działów sprzedaży znajduje się TU!

Znalazłeś w tekście: “Idealny bank dla firm” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.