Firma, która nie szkoli swoich pracowników, nie pomaga im w nabywaniu potrzebnych umiejętności, nie jest w stanie nadążać za zmianami i efektywnie konkurować na rynku, jej produkty lub usługi stają się stopniowo mniej atrakcyjne.

Dlatego szkolenia stanowią ważny element strategii rozwoju pracowników oraz podnoszenia konkurencyjności.

Tak na przykład na podstawie badań przeprowadzonych w 1143 przedsiębiorstwach, właściwie zaprojektowany i prawidłowo zrealizowany proces szkoleniowy zwiększając kompetencje pracowników przynosi konkret: 14% wzrostu zysku ze sprzedaży (w porównaniu z 4% wzrostem w 24.000 firmach, które nie wdrożyły programu szkoleń) oraz 33% wzrostu zysku w przeliczeniu na jednego pracownika (w porównaniu z 11% wzrostem w grupie porównawczej).

Mariola Łaguna

Nowe tendencje w podejściu do szkoleń w organizacji, w: Psychologia zarządzania w organizacji, 2010

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.”

Roberta Dilts

Nadal rośnie znaczenie coachingu, który pozwala przyjrzeć się funkcjonowaniu człowieka w kontekście osobistym i zawodowym:

  • 86 % firm deklaruje zwrot z inwestycji w coaching;
  • średnio jest 7-krotny wzrost zysków z każdej zainwestowanej złotówki,
  • 50-krotny zysk, to wartość ROI uzyskana przez prawie co piątą firmę.

Joanna Flanagan,

ROI z coachingu w organizacjach co sprawia, że coaching przynosi lepsze rezultaty niż najlepsze szkolenie?, 2013

Ty też możesz skorzystać z możliwości podniesienia swoich kompetencji oraz umiejętności swoich pracowników. Jaki będzie efekt naszej współpracy? Może to być statystyczny wzrost zysków firmy o 33% w ciągu roku. Może 7 krotny zwrot z każdej zainwestowanej złotówki. Tego nie wiem, bo nie potrafię przewidzieć przyszłości. Wiem jednak jak skutecznie zaplanować i zrealizować proces szkoleniowy, wsparty coachingiem i mentoringiem. Dostosowany do indywidualnych potrzeb pracowników, celów firmy (taktycznych i strategicznych). Bardzo ważne w mojej pracy jest utrwalenie wiedzy (i zmian), a wiem jak to zrobić skutecznie.

Podnieś telefon i zadzwoń, napisz maila, a ustalimy dogodny, dla obu stron, termin spotkania.

Ile stracisz czekając lub nie robiąc nic? Dużo! Zmień to i działaj od razu.

Maciej Kozubik

Twój coach i trener biznesu … inspirowany życiem.

Wybrane opinie klientów

Maciej Kozubik współpracował jako zewnętrzny coach/mentor CoachWise S.A. (d. Coaching Center) przy realizacji projektu “Śląski Program Innowacji”, który prowadzony był w okresie 02.2012-10.2012. Pan Maciej zrealizował: sesje coachingowe dla początkujących przedsiębiorców dla 10 osób, 82 godziny; sesje mentoringowe dla początkujących przedsiębiorców dla 12 osób 115 godzin. Jego praca oceniona jest na bardzo dobrą przez uczestników programu zarówno w obszarze kompetencji jak i realizacji programu merytorycznego.

Paweł Sankowski

Partner Zarządzający, CoachWise S.A. (d. Coaching Center)

Z przyjemnością informuję, że Pan Maciej Kozubik od stycznia do kwietnia 2016 roku, przeprowadził serię szkoleń w formie warsztatowej, pod wspólnym tytułem: Przywództwo dla bezpieczeństwa. W tym okresie realizował 416 godzin szkoleniowych dla 495 osób. O klasie prowadzącego świadczy imponująca wiedza, warsztat trenerski, a także bardzo wysoka ocena wystawiona przez uczestników. Pan Maciej Kozubik zasłużył na zaufanie jakim go obdarzyliśmy. Uczciwość i rzetelność jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na ogólną, bardzo wysoką jakość świadczonych usług trenerskich.

Agnieszka Woźniak

Szef Biura GEDP, Szkolenia i Rekrutacja, ArcelorMittal Polska S.A.

Pan Maciej Kozubik w okresie od maja 2014 do października 2014 przeprowadził serię szkoleń, w formie warsztatowej, w ramach projektu Efektywny Manager IT. Maciej Kozubik prowadził zajęcia łącznie dla 24 uczestników, jako trener główny przez 128 godzin. Jednocześnie w okresie od marca do lipca 2014 występował jako trener wspierający w zajęciach obejmujących 160 godzin szkoleniowych. W całym okresie wykazał się profesjonalizmem podczas prowadzonych zajęć, wiedzą merytoryczną, doświadczeniem i otwartością na uczestników, co swoimi opiniami potwierdzili kursanci. Dlatego rekomenduję Pana Macieja Kozubika jako solidnego i wiarygodnego, w pełni przygotowanego trenera biznesu i coacha. Doświadczenie zawodowe oraz potencjał trenerski oraz coachingowy gwarantują wysoki poziom prowadzonych zajęć.

Marek Pyka

Prezes Zarządu, ITC Partners Sp. z o.o.

Pan Maciej Kozubik – jako coach i mentor – prowadził indywidualne spotkania doradcze z uczestnikami projektu. Zarówno jako coach i mentor wykazał się profesjonalizmem w prowadzeniu indywidualnych spotkań. Wiedza merytoryczna, otwartość, terminowość oraz silna motywacja cechująca pana Maciej sprawiły, że doradztwo prowadzone przez niego cieszyło się pozytywnymi opiniami. Potwierdzają ten fakt wyniki badań ewaluacyjnych. Uczestnicy ocenili kompetencje i umiejętności coacha na poziomie 5,7 przy skali od 1 do 6, tak samo jak wartość dostarczonego przez Pana Macieja programu wsparcia.

Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu, Sysco Polska Sp. z o.o.

KontaktTest antyspamowy


Adres siedziby:

Grupa Kozubik i Partnerzy Maciej Kozubik

41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Wróbla 9B/17

Biuro regionalne: 

Zakrzów (Kędzierzyn Koźle), tel. kom. +48 504 908 360

 

Dane rejestrowe:

NIP: 643-146-14-47

REGON: 277522519

 

Telefon: +48 504 908 360

E-mail: kontakt@maciejkozubik.pl