trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Planowanie Sprzedaży

“Planowanie sprzedaży” to program edukacyjny pomagający przygotować całościowy plan działań odnoszących się do marketingu, sprzedaży i dystrybucji oraz obsługi posprzedażowej produktu bądź usługi, oferowanej przez uczestników szkolenia.

Szkolenie “Planowanie sprzedaży” to szkolenie kompleksowe, które z jednej strony pozwolą Ci przygotować przedsiębiorstwo (i handlowców) do sprzedaży produktów lub usług, czyli przygotujesz strategię sprzedaży. Z drugiej zwiększą prawdopodobieństwo przekonania klientów do tego, że powinni skorzystać właśnie z Twojej oferty, czyli stworzysz standardy sprzedaży.

Szkolenie Planowanie Sprzedaży

Ile muszę zainwestować, aby wziąć udział w szkoleniu “Planowanie sprzedaży”?

Cena szkolenia “Planowanie sprzedaży” zależy od formy realizacji warsztatu:

 • Szkolenie online: 4.000 PLN brutto zw. VAT (10 spotkań ok. 60 minut).
 • Szkolenie stacjonarne: 8.000 PLN zw. VAT za dwa dni (16 godzin).

Dla kogo jest szkolenie “Planowanie sprzedaży”?

Planowanie sprzedaży
 • Szkolenie jest kierowanie do pracowników działów sprzedaży i marketingu (m.in. sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, kierowników i dyrektorów sprzedaży, specjalistów do spraw marketingu, kierowników i dyrektorów marketingu), właścicieli małych i średnich firm, a także indywidualnych przedsiębiorców. W szczególności działających w modelu B2B lub wysoko marżowych B2C, w których doradztwo sprzedażowe jest bardzo ważne.
 • Start-up’ów, czyli nowo utworzonych przedsiębiorstw niemających oczekiwanych wyników i nierealizujących założeń biznesplanu.
 • Przyszłych przedsiębiorców planujących efektywną sprzedaż od pierwszych dni prowadzenia własnej firmy.

Dla kogo udział szkoleniu “Planowanie sprzedaży” będzie stratą czasu?

Planowanie sprzedaży
 • Ekspertów, którzy zjedli zęby na projektowaniu i wdrożeniu procesów marketingu i sprzedaży.

 • Firm i osób sprzedających w modelu B2C, produktów masowych, nisko marżowych.

 • Osób oczekujących wyników bez pracy i zaangażowania.

 • Osób oczekujących obietnic bez pokrycia, magicznych i nieetycznych sztuczek, gwarantujących spektakularny efekt.

 • Osób, które od wielu lat działają tak samo i oczekujących, że sam udział w szkoleniu, bez zmiany zachowania i wdrożenia, nagle poprawi ich wyniki.

Jaki jest cel szkolenia “Planowanie sprzedaży”?

Planowanie sprzedaży
 • Zaprojektowane efektywnego procesu sprzedaży i jego wdrożenia do codzienności zawodowej oraz łatwej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które będą realizować działania marketingowe (np. agencją reklamową).

 • Dostarczenie uczestnikom szkolenia narzędzi i opisu procesów umożliwiających sprzedawcom efektywnie oceniać możliwości sprzedażowe oraz ich realizację.

Lista narzędzi, jakie przygotujesz dla swojej firmy, w trakcie szkolenia Planowanie sprzedaży:

Trener Sprzedazy Maciej Kozubik
 • Analiza SWOT, która narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego.
 • Persona klienta docelowego (B2B/B2C/mapa osób decyzyjnych). Czyli zdefiniowanie komu będziesz sprzedawać produkty lub świadczyć usługi. Zbudowanie persony pozwala w doborze sposobów i kanałów komunikacji, stworzeniu odpowiedniej strategii działań, a także w tworzeniu właściwych treści, które trafią w gusta twoich potencjalnych klientów.
 • Listę argumentów sprzedażowych logicznych i emocjonalnych ułatwiających sprzedaż.
 • Wzory pytań prowadzących do złożenia oferty, czyli ułatwiających analizę potrzeb.
 • Listy obiekcji i sposobów ich łagodzenia.
 • Wzory sposobów obrony ceny. Ułatwiających uzyskanie ceny, którą chcesz otrzymać,
 • Wzory rozmów telefonicznych, stosowanych w pierwszych próbach nawiązania kontaktu i nie tylko.
 • Wzory maili, stosowanych na całym etapie sprzedaży.
 • Plan działań kontynuujących po wysłaniu oferty.
 • Opis strategii marketingu i sprzedaży dla własnej firmy, która będzie wdrażana, którą będą wspierać wcześniej wymienione i przygotowane narzędzia.
 • Opis działań taktycznych dla działu marketingu i sprzedaży, aby zrealizować cele strategii, czyli plan działań wdrożeniowych (np. Planner treści marketingowych).

Wszystkie te narzędzia tworzą jedną, spójną całość, dzięki której zwiększasz szanse na powtarzalny sukces handlowy.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia “Planowanie sprzedaży”?

Indywidualny Trening Sprzedaży-1
 • Pomoże Ci rozwinąć lub stworzyć strategię zdobywania klientów w środowisku wysokiej konkurencji, sprzedawania z zyskiem, negocjowania na własnych warunkach i dbanie o zadowolenie klientów.
 • Nauczysz się dobrych praktyk podnoszących efektywność marketingu i sprzedaży, sprawdzonych na rynku.
 • Przeciwstawisz się efektom Covid-19 i Nowego Ładu, wysokiej inflacji oraz problemom całej gospodarki.
 • Wszystko to w formie praktycznego warsztatu opartego o powtarzalne i sprawdzone narzędzia.

Jaka jest forma szkolenia “Planowanie sprzedaży”?

Szkolenia i warsztaty Trener Sprzedaży
 • Warsztat online, realizowany w formie 10, godzinnych, intensywnych, indywidualnych spotkaniach, między którymi uczestnik realizuje zadania dodatkowe (badawcze i wdrożeniowe).
 • Warsztat stacjonarny, realizowany w formie 2-dniowego intensywnego warsztatu. Poprzedzonego zadaniami przed szkoleniowymi, realizowanymi przez uczestników.

Co absolwent szkolenia “Planowanie sprzedaży” będzie wiedział?

high school 06
 • Jak przygotować i wdrożyć strategię sprzedaży i marketingu.

 • Dlaczego należy przygotowywać i wdrażać strategię marketingu i sprzedaży.

 • Dlaczego należy analizować działania własne i konkurencji w obszarze marketingu i sprzedaży.

 • Czym jest analiza SWOT, persona klienta docelowego, drabina wartości.

 • Jakimi narzędziami (offline i online) posługiwać się przy pozyskiwaniu klientów, sprzedaży i obsłudze bieżącej klientów.

 • Jaką rolę w sprzedaży odgrywa pozyskiwanie klientów.

 • Jaką rolę w procesie sprzedaży odgrywają argumenty logiczne i emocjonalne.

 • Jakie są źródła obiekcji i sposoby radzenia sobie z nimi.

 • Jak bronić ceny.

 • Jak prowadzić rozmowy telefoniczne, komunikację SMS i mailową, aby osiągać cele sprzedażowe.

 • Jaką rolę odgrywają wskaźniki efektywności.

 • Co należy robić po wysłaniu oferty.

Co absolwent szkolenia “Planowanie sprzedaży” będzie umiał?

Kompas przedsiębiorcy Maciej Kozubik 1
 • Zaprojektować proces sprzedaży i marketingu, wykorzystując sprawdzone narzędzia.

 • Przeprowadzić analizę działań własnych i konkurencji, w szczególności w obszarze sprzedaży i marketingu.

 • Przygotować opis klienta docelowego.

 • Planować proces pozyskiwania klientów wykorzystując różne narzędzia.

 • Projektować ofertę na podstawie drabinę wartości.

 • Przeprowadzić analizę potrzeb wykorzystując sprawdzone wzorce pytań.

 • Prowadzić komunikację telefoniczną, mailową i SMS, spotkania online prowadzącą do sprzedaży.

 • Radzić sobie z obiekcjami i bronić oferowanej ceny.

 • Prowadzić działania po wysłaniu oferty, a nie bezczynnie czekać na reakcję ze strony klienta.

 • Wdrożyć wiedzę i umiejętności ze szkolenia do swojej codzienności zawodowej.

Kto prowadzi szkolenie “Planowanie sprzedaży”?

Maciej Kozubik — Trener biznesu i sprzedaży, dyplomowany coach i mentor, ekonomista. W liczbach przedstawia się to następująco:

 • 4 dyplomy studiów wyższych.
 • 2 ukończone uczelnie.
 • 5 certyfikatów potwierdzających kompetencje coachingowe.
 • 25 certyfikatów potwierdzające kompetencje trenerskie i biznesowe.
 • Doświadczenia trenerskiego (trener biznesu i sprzedaży) zdobywane od 2011 roku.
 • Doświadczenia coachingowego (coach indywidualny i grupowy) zdobywane od 2010 roku.
 • Ponad 13 lat w biznesie i 4 lata na stanowisku kierowniczym.
 • Ponad 8.000 przeszkolonych osób (na sali szkoleniowej i za pośrednictwem Internetu).
 • Ponad 10.000 odbytych spotkań sprzedażowych.