„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.”

 Roberta Dilts

 

Nadal rośnie znaczenie coachingu, który pozwala przyjrzeć się funkcjonowaniu człowieka w kontekście osobistym i zawodowym: 86 % firm deklaruje zwrot z inwestycji w coaching;  średnio jest 7-krotny wzrost zysków z każdej zainwestowanej złotówki; 50-krotny zysk, to wartość ROI uzyskana przez prawie co piątą firmę.

Joanna Flanagan, (ROI z coachingu w organizacjach co sprawia, że coaching przynosi lepsze rezultaty niż najlepsze szkolenie?, 2013)

Life coaching

Life coaching jest procesem, w którym coach działa z indywidualną osobą, celem tego działania jest poprawa efektywności lub przezwyciężenie czynników hamujących rozwój. Dzięki coachingowi klienci wyznaczają cele, które są źródłem siły i motywacji. Poprawiają efektywność swoich działań, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich umiejętności, mają po prostu szczęśliwsze życie. Cechy charakterystyczne coachingu zgodnie z Międzynarodową Federacją Coachów (ICF), jako dyscypliny:

 1. jest dobrowolny;
 2. wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha;
 3. pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć;
 4. jest zbudowany na bazie pytań;
 5. pobudza do myślenia;
 6. dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta;
 7. prowadzi do świadomego dokonywania zmian;
 8. skupia się na osiąganiu celów.

Jakie kwestie są zwykle poruszane na sesjach life coachingu?

Najczęściej są to:

 1. nieśmiałość, asertywność, pewność siebie,
 2. motywacja, osiągnięcie konkretnego celu, odnalezienie ścieżki życiowej,
 3. zarządzanie czasem, organizacja swojej pracy,
 4. relacje międzyludzkie, związki partnerskie, nawiązywanie relacji,
 5. emocje, uwalnianie destruktywnych emocji, praca ze stresem,
 6. zmiana przekonań, zmiana nawyków i inne.

Jak działa coaching? FILM

Jeśli od dłuższego czasu dręczy Cię poczucie marnowania życia, jeśli zastanawiasz się, dlaczego zajmujesz się nie tym, czym chcesz, jeśli nie pamiętasz, jak to jest marzyć i realizować marzenia, najwyższa pora zmienić ten stan rzeczy. Nie chcesz chyba do końca życia tkwić w zaklętym kole niemożności i rutyny? Na pewno nie, skoro w jesteś na tej stronie. 

Coaching zespołowy (Team coaching)

Coaching zespołowy to niedyrektywna forma pracy z grupą współdziałających ze sobą osób, mająca na celu wspieranie ich w samodzielnym ustaleniu wspólnego celu, planowania jego osiągnięcia, odkrywaniu posiadanych i potrzebnych zasobów, a także uruchomieniu motywacji do działania. Coaching zespołowy najlepiej realizować poza miejscem pracy, to znacznie podnosi efektywność procesu.

Coaching zespołowy obejmuj 5 modułów:

 1. wprowadzenie do coachingu zespołu,
 2. źródła wartości zespołu,
 3. standardy pracy zespołu,
 4. wyznaczanie celów rozwojowych zespołu,
 5. podsumowanie spotkania.

Korzyści wynikające z coachingu zespołu:

 1. rzeczywiste wsparcie zespołu w osiąganiu celów będących przedmiotem coachingu – rozwiązywanie realnych, najbardziej istotnych dla zespołu problemów, podejmowanie wyzwań;
 2. bardziej otwarta komunikacja, gotowość do mówienia wprost o własnych potrzebach, preferencjach czy wartościach;
 3. większe zaangażowanie w zespołowe cele i strategie działania (członkowie zespołu uważają się za właścicieli wypracowanych efektów)
 4. modelowanie konstruktywnej pracy zespołowej – zwiększenie efektywności spotkań i zebrań prowadzonych bez pomocy coacha.

Coaching zespołowy (Team coaching) przeznaczony jest dla:

 1. osób z zespołów projektowych, sprzedażowych, usługowych,
 2. osób z zespołów top managmentu, zarządów,
 3. zespołów przechodzących zmianę,
 4. zespołów dotkniętych wypaleniem zawodowym,
 5. zespołów z trudnością realizujących plany.

Czas trwania: 8 godzin

Często coaching zespołowy jest połączony ze szkoleniem i/lub asystą trenerską (On Job Training – szkolenie na stanowisku pracy).

Taki sposób działania ułatwia usunięcie zachowań niekorzystnych i wstrzymujących osiągnięcie sukcesu (celu).

Coaching biznesowy (business coaching)

Coaching biznesowy (business coaching), czasem nazywany coachingiem organizacji, skierowany jest do właścicieli firm oraz kadry zarządzającej. Przebiega on na wielu płaszczyznach, w szczególności w obszarach rozwojowych wskazywanych przez Klienta.

Współpraca w biznes coachingu polega na wsparciu Klienta, w szczególności w procesie wyznaczenia celów biznesowych, planów oraz strategii ich realizacji. Główny nacisk kładę na określenie oczekiwanego celu, a następnie pomagam w znalezieniu narzędzi umożliwiających jego osiągnięcie. Dlatego, że punktem wyjścia każdego celu są marzenia. Fundament to określony plan działania. Tak określone ramy działania zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu.

Wspólnie z Klientem odkrywam moce strony, pamiętając o obszarach rozwojowych, inspiruję do szukania możliwości i motywacji do realizacji zadań.

Zwykle głównym celem biznes coachingu (coachingu organizacji) jest odkrycie nowych możliwości, dokonanie korzystnych zmian, usprawnienie i podniesienie skuteczności działania firmy oraz właścicieli.

Adresowany do firm, małych i średnich przedsiębiorstw, a wykorzystywany jest do:

 1. zmian w sprawach zawodowych (nowy zakres obowiązków, awans na wyższe stanowisko, zmiana struktury organizacyjnej firmy),
 2. zdefiniowania krótko i długoterminowych celów firmy,
 3. opracowania planów biznesowych,
 4. poprawy komunikacji wewnątrz firmy,
 5. rozwoju umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji z klientem lub współpracownikiem,
 6. wzmocnienia efektu szkoleń i inne.

Opinie moich klientów coachingowych

Maciej Kozubik współpracował jako zewnętrzny coach/mentor CoachWise S.A. (d. Coaching Center) przy realizacji projektu “Śląski Program Innowacji”, który prowadzony był w okresie 02.2012-10.2012. Pan Maciej zrealizował: sesje coachingowe dla początkujących przedsiębiorców dla 10 osób, 82 godziny; sesje mentoringowe dla początkujących przedsiębiorców dla 12 osób 115 godzin. Jego praca oceniona jest na bardzo dobrą przez uczestników programu zarówno w obszarze kompetencji jak i realizacji programu merytorycznego.

Paweł Sankowski

Partner Zarządzający, CoachWise S.A. (d. Coaching Center)

Pan Maciej Kozubik – jako coach i mentor – prowadził indywidualne spotkania doradcze z uczestnikami projektu. Zarówno jako coach i mentor wykazał się profesjonalizmem w prowadzeniu indywidualnych spotkań. Wiedza merytoryczna, otwartość, terminowość oraz silna motywacja cechująca pana Maciej sprawiły, że doradztwo prowadzone przez niego cieszyło się pozytywnymi opiniami. Potwierdzają ten fakt wyniki badań ewaluacyjnych. Uczestnicy ocenili kompetencje i umiejętności coacha na poziomie 5,7 przy skali od 1 do 6, tak samo jak wartość dostarczonego przez Pana Macieja programu wsparcia.

Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu, Sysco Polska Sp. z o.o.

Pan Maciej Kozubik jako coach jest szczególnym rodzajem partnera biznesowego. Prowadząc proces doradczy w sposób zorganizowany i zorientowany na interes Klienta dąży do zbudowania relacji w wyniku której zostaną osiągnięte wszelkie cele operacyjne procesu coachingowego. Coaching u Pana Macieja ma charakter zracjonalizowany i zoperacjonalizowany a przez to proces doradczy jest bardzo konkretny (cechuje go bardzo wysoka rzetelność i trafność pod względem metodologii). Zapraszam do efektywnej współpracy z Panem Maciejem Kozubikiem, ponieważ: jest godnym zaufania partnerem biznesowym; aktywnie wspiera w znajdowaniu rozwiązań sytuacji problemowych; jest osobą, która odpowiedzialnie podchodzi do procesu coachingu/doradztwa/mentoringu; pomaga osiągnąć cele związane z rozwojem zawodowym w biznesie; jestem przekonany, że ustawi żagle swojego Klienta na “wiatr sukcesu”.

Piotr Mechelewski

przedsiębiorca, Flashop

Coaching z Maciejem był moim pierwszym coachingiem, który wynikał z głębokiej potrzeby zmiany i odbył się pod koniec 2010 roku. Podczas próbnego spotkania coachingowego miałam okazję przekonać się jak daleka jestem od prawdy – czym jest coaching. Kolejne kilka spotkań stało się metodą do szerszego spojrzenia na świat, rozwijania inteligencji emocjonalnej, w szczególności stania się lepszą zawodniczką, lepszym sportowcem. Maciej pokazał mi różne punkty widzenia zachowując pełną neutralność, pobudzał wyobraźnię, wykorzystywał różne narzędzia coachingowe. Dla mnie pełen profesjonalizm. Widząc ambicję Macieja, który sam w sobie również poszukuje drogi do bycia coraz to lepszym coachem i mając jako przykład swoje doświadczenia z procesu coachingowego, który w pełni przygotował mnie na nowe wyzwania, polecam go z czystym sumieniem.

Żaneta Skowrońska

wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, Członkini Kadry narodowej w Ujeżdzeniu, uczestniczka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, Polski Związek Jeździecki

Zastanawiasz się czy coaching jest dla ciebie i twojej firmy?

Średnia stopa zwrotu z inwestycji w coaching (ROI) wynosi 700%, są firmy w których efekty są jeszcze lepsze. Zastanów się ile tracisz nie robiąc nic. Ile możesz zyskać jeśli zaczniesz już dzisiaj?

Pamiętaj, że coaching można łączyć ze szkoleniami i mentoringiem. Dzięki temu efekty są jeszcze lepsze.