trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Polityka Prywatności

polityka prywatności Maciej Kozubik

POLITYKA PRYWATNOŚCI od 25-05-2018

I. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony maciejkozubik.pl (klauzula informacyjna)

1. Kto jest Administratorem twoich danych osobowych?

Grupa Kozubik i Partnerzy Maciej Kozubik z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Wróbla 9b/17, NIP: 643-146-14-47, REGON: 277522519, prowadząca serwis pod adresem: maciejkozubik.pl.

2. Jak skontaktować się z Administratorem danych osobowych?

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: kontakt@maciejkozubik.pl, lub pisemnie na następujący adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 9b/17, telefonicznie +48 504 908 360.

3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies), wykorzystuję również Google Analytics.
Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony maciejkozubik.pl
Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych maciejkozubik.pl do Twoich zainteresowań. Kontaktów służbowych (uzasadniony interes) i działań marketingowych.

4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
W odniesieniu do usług strony internetowej maciejkozubik.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe użytkowników serwisu, usług świadczonych w domenie https://maciejkozubik.pl oraz usług świadczonych w ramach nawiązanego kontaktu czy zawartych umów przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwanym Rozporządzeniem) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W odniesieniu do usług maciejkozubik.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów, nadużyć i pomiary statystyczne, udoskonalenie usługi i kontakty służbowe, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora danych osobowych). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach maciejkozubik.pl do Twoich potrzeb i oczekiwań, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług (np. stosując protokół ssl), a także ich ciągłe ulepszanie.

6. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług witryny maciejkozubik.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług (np. komentowanie artykułów na blogu, szkolenia online, kursy online). W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach maciejkozubik.pl, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług witryny maciejkozubik.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług maciejkozubik.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawiasz komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu oraz dane które podasz dobrowolnie.
Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularz kontaktowy

Informacje przesłane za ich pośrednictwem są przechowywane na potrzeby obsługi klienta lub marketingu (jeśli tego będzie dotyczyć przesłana informacja).

7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez Grupa Kozubik i Partnerzy Maciej Kozubik

1. Administratorem danych jest Grupa Kozubik i Partnerzy Maciej Kozubik z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Hermana Wróbla 9b/17) NIP 643-146-14-47, REGON 277522519
2. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: kontakt(at)maciejkozubik.pl (zamiast (at) wstaw @), telefonicznie +48 504 908 360 lub pisemnie na następujący adres: Grupa Kozubik i Partnerzy Maciej Kozubik, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Hermana Wróbla 9b/17
3. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach:
a. świadczenia usług / wykonania umowy przez Administratora np.: strony maciejkozubik.pl – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d. księgowo-podatkowych– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f. wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.
5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.
6. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):
a. Prawo dostępu do danych;
b. Prawo do sprostowania danych;
c. Prawo do usunięcia danych;
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
e. Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy);
f. Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora);
g. Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.

III. Postanowienia końcowe polityki prywatności

1. Korzystając ze strony internetowej maciejkozubik.pl, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że maciejkozubik.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI maciejkozubik.pl do 25-05-2018

I. Postanowienia ogólne polityki prywatności

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Grupa Kozubik i Partnerzy Maciej Kozubik z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróbla 9b/17 , o numerze NIP: 643-146-14-47 , oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

maciejkozubik.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis https://maciejkozubik.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do maciejkozubik.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. maciejkozubik.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

maciejkozubik.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do maciejkozubik.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Wiadomości

maciejkozubik.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości maciejkozubik.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych maciejkozubik.pl

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do maciejkozubik.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez maciejkozubik.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

maciejkozubik.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@maciejkozubik.pl

maciejkozubik.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

polityka prywatności Maciej Kozubik

polityka prywatności Maciej Kozubik

V. Zmiany polityki prywatności

maciejkozubik.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do maciejkozubik.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, maciejkozubik.pl będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje polityki prywatności

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności maciejkozubik.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kontakt@maciejkozubik.pl