trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży

Współpraca

współpraca Maciej Kozubik

Współpraca ze mną

Zapoznaj się ze szczegółami mojej oferty szkoleń i coachingu. Są to ogólne, ramowe zasady współpracy, w szczególnych przypadkach podlegające negocjacji. Szczegółowe zasady współpracy za każdym razem ustalane są indywidualnie.

Szacunek

W prowadzeniu swojej działalności jako coach i trener biznesu opieram się na poszanowaniu wszystkich moich klientów i partnerów biznesowych, jak również przestrzegam reguł współżycia społecznego.

Sumienność i profesjonalizm

współpraca Maciej Kozubik

Współpraca z Maciejem Kozubikiem

Na każdym etapie współpracy z kontrahentami działam profesjonalnie i z należytą sumiennością. Moim klientom przedstawiam jasne i wiarygodne zasady, nawiązując partnerskie relacje ułatwiające obu stronom wzajemne zrozumienie oraz rzetelne wypełnienie zobowiązań wynikających z umów.

Partnerstwo i rywalizacja

Funkcjonowanie na rynku ułatwia mi też stosowanie uczciwych zasad w odniesieniu do istniejącej na nim konkurencji. Dla innych podmiotów z branży staram się być partnerem. W mojej działalności nie ma miejsca na stosowanie niezgodnych z prawem i etycznie dwuznacznych metod. W biznesie uznaję zasady zdrowej rywalizacji, a nie brutalnej walki za wszelką cenę, bez jakichkolwiek reguł.

Atuty i kompleksowość

W pozyskiwaniu nowych klientów wykorzystuję przede wszystkim swoje atuty, którymi są bez wątpienia wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm, solidność i terminowość, a także kompleksowość w świadczonych przeze mnie usług.

Dla przypomnienia, kim jestem?

Maciej Kozubik Trener sprzedaży

Maciej Kozubik Trener sprzedaży

Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Sprzedaży i Biznesu, Ekonomista i Publicysta. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nominowany do nagrody Osobowość Roku 2020 w kategorii Biznes. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami, w ramach firmy szkoleniowej Grupa Kozubik i Partnerzy.