współpraca

Zapoznaj się ze szczegółami mojej oferty szkoleń i coachingu. Są to ogólne, ramowe zasady współpracy, w szczególnych przypadkach podlegające negocjacji. Szczegółowe zasady współpracy za każdym razem ustalane są indywidualnie.

Szacunek

W prowadzeniu swojej działalności jako coach i trener biznesu opieram się na poszanowaniu wszystkich moich klientów i partnerów biznesowych, jak również przestrzegam reguł współżycia społecznego.

Sumienność i profesjonalizm

Na każdym etapie współpracy z kontrahentami działam profesjonalnie i z należytą sumiennością. Moim klientom przedstawiam jasne i wiarygodne zasady, nawiązując partnerskie relacje ułatwiające obu stronom wzajemne zrozumienie oraz rzetelne wypełnienie zobowiązań wynikających z umów.

Partnerstwo i rywalizacja

Funkcjonowanie na rynku ułatwia mi też stosowanie uczciwych zasad w odniesieniu do istniejącej na nim konkurencji. Dla innych podmiotów z branży staram się być partnerem. W mojej działalności nie ma miejsca na stosowanie niezgodnych z prawem i etycznie dwuznacznych metod. W biznesie uznaję zasady zdrowej rywalizacji, a nie brutalnej walki za wszelką cenę, bez jakichkolwiek reguł.

Atuty i kompleksowość

W pozyskiwaniu nowych klientów wykorzystuję przede wszystkim swoje atuty, którymi są bez wątpienia wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm, solidność i terminowość, a także kompleksowość w świadczonych przeze mnie usług.

Maciej Kozubik
Twój coach i trener biznesu … inspirowany życiem

Your SEO optimized title