trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Współpraca

współpraca Maciej Kozubik

Współpraca ze mną

Zapoznaj się ze szczegółami mojej oferty szkoleń i coachingu. Są to ogólne, ramowe zasady współpracy, w szczególnych przypadkach podlegające negocjacji. Szczegółowe zasady współpracy za każdym razem ustalane są indywidualnie.

Szacunek

W prowadzeniu swojej działalności jako coach i trener biznesu opieram się na poszanowaniu wszystkich moich klientów i partnerów biznesowych, jak również przestrzegam reguł współżycia społecznego.

Sumienność i profesjonalizm

współpraca Maciej Kozubik

Współpraca z Maciejem Kozubikiem

Na każdym etapie współpracy z kontrahentami działam profesjonalnie i z należytą sumiennością. Moim klientom przedstawiam jasne i wiarygodne zasady, nawiązując partnerskie relacje ułatwiające obu stronom wzajemne zrozumienie oraz rzetelne wypełnienie zobowiązań wynikających z umów.

Partnerstwo i rywalizacja

Funkcjonowanie na rynku ułatwia mi też stosowanie uczciwych zasad w odniesieniu do istniejącej na nim konkurencji. Dla innych podmiotów z branży staram się być partnerem. W mojej działalności nie ma miejsca na stosowanie niezgodnych z prawem i etycznie dwuznacznych metod. W biznesie uznaję zasady zdrowej rywalizacji, a nie brutalnej walki za wszelką cenę, bez jakichkolwiek reguł.

Atuty i kompleksowość

W pozyskiwaniu nowych klientów wykorzystuję przede wszystkim swoje atuty, którymi są bez wątpienia wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm, solidność i terminowość, a także kompleksowość w świadczonych przeze mnie usług.

Dla przypomnienia, kim jestem?

Maciej Kozubik Trener sprzedaży

Maciej Kozubik Trener sprzedaży

Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Sprzedaży i Biznesu, Ekonomista i Publicysta. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nominowany do nagrody Osobowość Roku 2020 w kategorii Biznes. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami, w ramach firmy szkoleniowej Grupa Kozubik i Partnerzy.