trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Praktyk Sprzedaży

2 dni szkoleniowe (16 godziny)

Szkolenie „Praktyk sprzedaży” wzbogaci twoją wiedzę w zakresie skutecznej sprzedaży. Nauczysz się profilowania klientów, zadawania skutecznych pytań, rozmawiania o produkcie i cenie, w sposób swobodny tak, że finalizacja będzie logiczną konsekwencją wcześniejszych działań. Dowiesz się jak pisać maile, aby były czytane, a nie lądowały w SPAM’mie. Poznasz skuteczne techniki sprzedaży oparte na sprawdzonych wzorcach psychologicznych. Dowiesz się, co zrobić, aby zmienić klienta transakcyjnego, zainteresowanego tylko ceną, na fana twojej marki. Na końcu przygotujesz Plan Działań Wdrożeniowych, dzięki którym doświadczenia ze szkolenia zaczniesz wykorzystywać w pracy. To może spowodować wzrost efektywności biznesowej, z jednoczesnym spadkiem poziomu stresu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, osobom na stanowiskach handlowych i marketingowych, pracownikom obsługi klienta, menadżerom i dyrektorom sprzedaży (aby ujednolicić posiadaną wiedzę) oraz wszystkim zainteresowanym tematyką sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta oraz prospectingu (pracownicy działów HR, studenci, przyszli przedsiębiorcy itp.).

Forma realizacji

Jako szkolenie zamknięte (dla pracowników jednej firmy) i otwarte dla osób z różnych firm.
Praktyk Sprzedaży

Jakie cele realizuje szkolenie “Praktyk Sprzedaży”?

Z

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności efektywnego sprzedawania, z wykorzystaniem telefonu, maila i kontaktu osobistego. Poprawa tych umiejętności ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności własnej uczestników szkolenia i biznesowej firmy, w której pracują (lub własnej).

Z

Wzrost sprzedaży, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Praktyk sprzedaży” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności nowoczesnych technik sprzedaży (skuteczne wykorzystanie telefonu, maila, strony internetowej, profilowania, co ma na celu lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań klienta, a w konsekwencji wzrost sprzedaży i rentowności działań, umiejętnego rozmawiania z klientem, aby czuł się swobodnie i komfortowo, a nie jakby był na przesłuchaniu, efektywnego rozwiązywania problemów klienta, za które skłonny jest zapłacić).

Z

Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Praktyk sprzedaży”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Praktyk Sprzedaży

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia “Praktyk sprzedaży”?

Z

Model sprzedaży (B2B i B2C).

Z

Naukę skutecznych pytań w procesie sprzedaży.

Z

Badanie potrzeb zakupowych (modele i motywy zakupowe klienta biznesowego).

Z

Obiekcje, jak je wykorzystać.

Z

Follow up, czyli co dalej po wysłaniu oferty.

Z

Zadania indywidualne i grupowe związane ze sprzedażą.

Z

Profilowanie klienta.

Z

Identyfikację powodów, dla których klienci kupują lub rezygnują z zakupu.

Z

Skuteczny mail w procesie sprzedaży.

Z

Cena i jej obrona.

Z

Gry warsztatowe związane z technikami sprzedaży.

Z

Plan Działań Wdrożeniowych.

Praktyk Sprzedaży

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Praktyk Sprzedaży”?

Z

Akcent na szkoleniu jest kładziony na efektywność biznesową, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.

Z

Opracowanie materiałów przedszkoleniowych pomoże uczestnikom przygotować się do zajęć.

Z

Możliwość połączenia szkolenia na sali i na stanowisku pracy.

Z

Nauczą się pisać maile, które klienci będą czytać i na nie odpowiadać.

Z

Zwiększą skuteczność procesów handlowych.

Z

Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów).

Z

Ulegnie zmniejszenie kosztów pozyskania i utrzymanie klienta.

Z

Przewidywalność procesu sprzedaży, jego mierzalność i wzrost elastyczności w kontaktach z klientami.

Z

Pojawi się większa skuteczność sprzedażowa, poprzez optymalizację procesu sprzedaży – wymierne rezultaty finansowe (niższe koszty, wyższe wpływy, lepsze wykorzystanie zasobów, możliwa maksymalizacja przychodów).

Z

Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do zmiany zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.

Z

Umożliwienie uczestnikom określenia obszarów wykorzystania treści szkoleniowych i wynikających z tego korzyści dla organizacji (dzięki stworzonemu Planowi Działań Wdrożeniowych).

Z

Uczestnicy szkolenia nauczą się rozmawiać przez telefon w sposób zachęcający do dalszej współpracy.

Z

Nabędą wiedzę na temat nowoczesnych technik sprzedaży.

Z

Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności, każdego członka zespołu sprzedażowego (w związku wykorzystaniem nabytych kompetencji).

Z

Nastąpi zwiększenie motywacji zespołu sprzedażowego, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.

Z

Nabycie umiejętności stosowania narzędzi pozwalających zarówno skuteczniej budować relację z klientem, jak i ułatwiających budowanie relacji prywatnych.

Z

Pojawi się możliwość przejęcia klienta związanego dotychczas z konkurencją.

Praktyk Sprzedaży

Co będzie wiedział absolwent szkolenia “Praktyk Sprzedaży”?

Z

Jak korzystać z technik sprzedaży w kontakcie z klientem indywidualnym i biznesowym.

Z

Jakich argumentów użyć przy kontakcie z różnymi profilami osobowości.

Z

Jak wykorzystać obiekcje (wątpliwości) klienta w finalizacji sprzedaży.

Z

Jak stosować nowoczesne technik sprzedaży.

Z

Jak prezentować cenę.

Z

Jak stosować wzorce pytań w procesie sprzedaży.

Z

Jakie są motywy zakupowe klientów.

Z

Jakie są sposoby utrzymania kontaktów z klientem po przesłaniu oferty.

Z

Jakie są zasady skutecznego procesu sprzedaży.

Z

Jak stosować dobre praktyki rozmów telefonicznych, kontaktów mailowych i osobistych.

Praktyk Sprzedaży

Co będzie umiał absolwent szkolenia “Praktyk Sprzedaży”?

Z

Zastosować poznane profile klienta w sytuacjach sprzedażowych.

Z

Przełamywać obiekcje klienta i rozmawiać o wątpliwościach w sposób swobodny prowadzący do finalizacji sprzedaży.

Z

Wykorzystać obiekcje do finalizacji sprzedaży.

Z

Badać potrzeby klienta, poznając jego aspiracje i bolączki dzięki czemu lepiej dostosowywać ofertę do oczekiwań klienta.

Z

Wykorzystać w pracy poznane nowoczesne techniki sprzedaży.

Z

Mówić i pisać o produkcie (usłudze) w sposób zachęcający do zakupu.

Z

Prezentować produkt (usługę) w taki sposób, że klient chce go posiadać.

Z

Podwyższać wartość zamówienia (up-selling i cross-selling).

Praktyk Sprzedaży

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie “Praktyk Sprzedaży”?

Z

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Z

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

  • miniwykłady i prezentacje,
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
  • dyskusje,
  • gry szkoleniowe,
  • case study,
  • coaching minisesje,
  • superwizje indywidualne i grupowe,
  • praktyki.

Praktyk Sprzedaży

Jak będzie wyglądać ewaluacja szkolenia “Praktyk Sprzedaży”?

Z

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Z

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy.

Z

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Praktyk Sprzedaży

Opinie klientów

quote
Pragniemy udzielić referencji Panu Maciejowi Kozubikowi, który przeprowadził dla naszej firmy Fundacji Rozwoju Lokalnego szkolenia sprzedażowe z zakresu: Prospectingu, Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży oraz Negocjacji w okresie od listopada 2017 roku do czerwca 2018 przeszkalając tym samym 44 osoby podczas 146 godzin szkoleniowych.

Pan Maciej Kozubik wykonywał powierzone mu zadania należycie i sumiennie, wykazał się dużą wiedzą, zaangażowaniem oraz doświadczeniem zawodowym, co znacząco podniosło poziom prowadzonych szkoleń.

Fundacja Rozwoju Lokalnego Jaworzno

Sara Gruszka

Fundacja Rozwoju Lokalnego

quote
Maciej Kozubik jest trenerem współpracującym z Fabryką Kreatywności od lutego 2012 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji, mediacji, rozwoju osobistego, coachingu oraz technik sprzedaży i narzędzi handlowych dla klientów biznesowych i urzędników państwowych. Szkolenia prowadzi w sposób dynamiczny, potrafi kierować uwagą uczestników oraz wzbudzać ich ciekawość. Posiada duży zasób wiedzy merytorycznej oraz szeroki wachlarz ćwiczeń angażujących do działania. Z powodzeniem współpracuje z drugim trenerem. W ankietach ewaluacyjnych jest wysoko oceniany za znajomość tematu, osobowość i prezencję.

Jolanat Łysakowska

Jolanta Łysakowska

Fabryka Kreatywności

Praktyk Sprzedaży

Umów spotkanie w sprawie szkolenia “Praktyk Sprzedaży”!

Z

Ile osób należy przeszkolić?

Z

Jakie odbyli już szkolenia (nie tylko sprzedażowe)?

Z

Co istotnego zadecydowało, że należy przeprowadzić szkolenie "Praktyk Sprzedaży"?

Z

Jakie mają doświadczenie zawodowe?

Z

Planowany termin szkolenia i jego lokalizacja?