trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Team Coaching inaczej coaching zespołu.

Cena od 3499 PLN Brutto (zw. z VAT)

Cel coachingu zespołu (Team Coaching):

Celem coachingu zespołu jest wspieranie jednostki i całego zespołu w dążeniu do określonego celu, poprzez wzrost zaangażowania i motywacji. Coach w trakcie coachingu zespołu pomaga zwiększyć samoświadomość każdego członka zespołu ale również, wzmocnienie relacji między nimi.

Team Coaching

Efektywność coachingu zespołu (Team Coachingu) wiąże się z następującymi kwestiami:

Z

Nie ma uniwersalnej metody. Każdy człowiek i zespół jest inny i w czasie sesji coachingu zespołowego potrzebuje indywidualnego podejścia.

Z

Dlatego też, w trakcie sesji coachingu zespołu pomagam w rozwiązywaniu problemów lub realizacji celów zespołowych, a tworzone plany mają charakter zespołowy, przepełniony motywacją do ich realizacji.

Z

Skupienie się na myślach i uczuciach, przekonaniach i działaniach.

Z

Przeformułowanie problemu na cel.

Z

Skuteczność zespołu, to nie przypadek, ale konsekwencja realizowanej strategii, którą pomogę zbudować.

Team Coaching

W jakich sytuacjach warto skorzystać z coachingu zespołu (Team Coachingu)?

Z

Gdy wyniki są coraz gorsze, wzrasta rotacja pracowników i trzeba poszukać kreatywnych rozwiązań istniejących problemów.

Z

W sytuacji gdy zespół ma problem z wypracowaniem wspólnej wizji i misji. Może to dotyczyć również, małej firmy rodzinnej.

Z

W sytuacji nieprzestrzegania zasad, trzeba ustalić "nowe" wspólne zasady pracy.

Z

W sytuacji formowania zespołu projektowego, którego zadania są bardzo ambitne, a Tobie (jako projekt menedżerowi) zależy na integracji zespołu wokół celów projektowych.

Z

Gdy zależy Ci na wzroście zaangażowania, gdy dominowała niechęć do działania i brak odpowiedzialności za swoje czyny.

Z

Gdy w zespole zaczynają dominować destrukcyjne konflikty (niepotrzebne kłótnie i spory),a co za tym idzie obniżenie wydajności.

Z

Gdy zależy Ci na wyznaczeniu wspólnego celu, z którym zespół ma się identyfikować.

Z

Gdy formuje się nowy zespół, aby członkowie się poznali, określili role i zadania.

Z

Gdy nastąpiły zmiany w zespole i na nowo należy go zbudować (np. nowy projekt, zmiany personalne).

Nie da się wymienić wszystkich możliwych obszarów coachingu zespołu (Team Coachingu). W zdefiniowaniu Twoich potrzeb pomoże konsultacja z mną. Zanim zdecydujesz się na coaching zespołu, dowiesz się, czy jest on najefektywniejszym narzędziem w Twojej sytuacji.

Team Coaching

Co zwykle osiągają Klienci z dzięki coachingowi zespołu (Team Coachingowi)?

Z

Rozwiązanie realnych i najbardziej istotnych problemów dotykających dany zespół, poprzez poprawę analitycznego myślenia.

Z

Wzrost zaangażowania w proces zmiany.

Z

Bardziej otwartą komunikację (mówienie wprost o wartościach i oczekiwaniach, preferencjach i potrzebach).

Z

Poprawę efektywności zebrań i spotkań prowadzonych bez udziału coacha.

Z

Faktyczne wsparcie zespołu w osiąganiu celów i zwiększeniu otwartość w podejmowaniu wyzwań.

Z

Zwiększyli kompetencje w obszarze rozwiązywania konfliktów.

Z

Wzrost zaangażowania w realizację celów i strategii, poprzez rozwiązanie problemów w obszarze planowania i organizacji pracy.

Z

Koncentrację na odpowiedzialności oraz na konkretnych i wymiernych celach.

Team Coaching

Jak wygląda coaching zespołu (Team Coaching)?

Z

Coaching zespołu to proces wzmacniający zaangażowanie i motywację członków zespołu do osiągania wspólnych celów. Obejmuje 5 modułów tematycznych:

 1. Wprowadzenie do coachingu zespołu (Team Coachingu).
 2. Źródła wartości zespołu.
 3. Standardy pracy zespołu.
 4. Wyznaczenie celów rozwojowych dla zespołu.
 5. Podsumowanie coachingu zespołu (Team Coachingu).
Z

Dodatkowo korzystam z innych metod rozwojowych (szkolenie, mentoring, trenieng, warsztat).

Z

Istnieje możliwość wsparcia procesu poprzez wykorzystanie narzędzia behawioralnego DISC D3.

Z

Sposób pracy uzależniony jest od potrzeb danego klienta.

Z

Coaching wymaga inwestycji czasowej. Moi klienci inwestują w coaching 8 godzin miesięcznie (w sesje coachingowe) i drugie tyle na dodatkową pracę po spotkaniu coachingu zespołowego (zadania do indywidualnej pracy). To niewiele w porównaniu z tym, ile zyska firma i zespół będąc bardziej skutecznym w swoich działaniach.

Z

Zdarza się, że kontynuacją coachingu zespołu jest coaching indywidualny menedżera i/lub członków zespołu.

Team Coaching

Forma realizacji coachingu zespołu (Team Coachingu)?

Z

Sesja Team Coachingu (coachingu zespołu) jest jednodniowa zazwyczaj trwa 8 godzin, w tym około 90 minut to przerwy. Jest realizowana wyłącznie w formie warsztatowej. Jest możliwość podziału na dwie sesje 4 godzinne, odbywające się bezpośrednio po sobie (dzień po dniu).

Team Coaching

Biogram Macieja Kozubika

Z

Jestem absolwentem dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego - dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Jestem absolwentem Akademii Coacha i Akademii Trenerów Biznesu, ukończyłem międzynarodowy kurs CoachWise Essentials Program™ i Team Coach (ICF Continuing Coach Education). Od 2009 roku działam jako Coach, a od 2011 r. jako Trener Biznesu. Pracowałem w korporacjach, od lat jestem przedsiębiorcą.

Z

Co przemawia za tym, aby mnie wybrać jako swojego coacha zespołu?

Dobra znajomość problematyki biznesowej, menedżerskiej i sprzedażowej. Znajomość wyznań z jakimi spotykają się przedsiębiorcy i menedżerowie oraz sprzedawcy (handlowcy). Rozumienie procesów związanych z zarządzaniem i przywództwem, marketingiem i sprzedażą. Umiejętności komunikacyjne umożliwiające skuteczną komunikację z menedżerem i sprzedawcą (handlowcem) lub przedsiębiorcą. Wysokie umiejętności coachingowe. Znajomość procesów rozwoju i uczenia się dorosłych.

Z

Maciej Kozubik w liczbach:

 • Uprawnienia konsultanta DISC D3.
 • 4 dyplomy studiów wyższych.
 • 2 ukończone uczelnie.
 • 5 certyfikatów potwierdzających kompetencje coachingowe.
 • 24 certyfikaty potwierdzające kompetencje trenerskie i biznesowe.
 • Ponad 2.400 godzin doświadczenia coachingowego i trenerskiego.
Z

Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, poznać mnie, zadać pytania - zapraszam do kontaktu telefonicznego: 504 908 360. Spotykam się z osobami, które są pewne, że chcą ze mną współpracować, w związku z tym nie prowadzę bezpłatnych sesji coachingowych.