Team Coaching inaczej coaching zespołu.

Cel coachingu zespołu (Team Coaching):

Celem coachingu zespołu jest wspieranie jednostki i całego zespołu w dążeniu do określonego celu, poprzez wzrost zaangażowania i motywacji. Coach w trakcie coachingu zespołu pomaga zwiększyć samoświadomość każdego członka zespołu ale również, wzmocnienie relacji między nimi.

Team Coaching

Efektywność coachingu zespołu (Team Coachingu) wiąże się z następującymi kwestiami:

Z

Nie ma uniwersalnej metody. Każdy człowiek i zespół jest inny i w czasie sesji coachingu zespołowego potrzebuje indywidualnego podejścia.

Z

Dlatego też, w trakcie sesji coachingu zespołu pomagam w rozwiązywaniu problemów lub realizacji celów zespołowych, a tworzone plany mają charakter zespołowy, przepełniony motywacją do ich realizacji.

Z

Skupienie się na myślach i uczuciach, przekonaniach i działaniach.

Z

Przeformułowanie problemu na cel.

Z

Skuteczność zespołu, to nie przypadek, ale konsekwencja realizowanej strategii, którą pomogę zbudować.

Team Coaching

W jakich sytuacjach warto skorzystać z coachingu zespołu (Team Coachingu)?

Z

Gdy wyniki są coraz gorsze, wzrasta rotacja pracowników i trzeba poszukać kreatywnych rozwiązań istniejących problemów.

Z

W sytuacji gdy zespół ma problem z wypracowaniem wspólnej wizji i misji. Może to dotyczyć również, małej firmy rodzinnej.

Z

W sytuacji nieprzestrzegania zasad, trzeba ustalić "nowe" wspólne zasady pracy.

Z

W sytuacji formowania zespołu projektowego, którego zadania są bardzo ambitne, a Tobie (jako projekt menedżerowi) zależy na integracji zespołu wokół celów projektowych.

Z

Gdy zależy Ci na wzroście zaangażowania, gdy dominowała niechęć do działania i brak odpowiedzialności za swoje czyny.

Z

Gdy w zespole zaczynają dominować destrukcyjne konflikty (niepotrzebne kłótnie i spory),a co za tym idzie obniżenie wydajności.

Z

Gdy zależy Ci na wyznaczeniu wspólnego celu, z którym zespół ma się identyfikować.

Z

Gdy formuje się nowy zespół, aby członkowie się poznali, określili role i zadania.

Z

Gdy nastąpiły zmiany w zespole i na nowo należy go zbudować (np. nowy projekt, zmiany personalne).

Nie da się wymienić wszystkich możliwych obszarów coachingu zespołu (Team Coachingu). W zdefiniowaniu Twoich potrzeb pomoże konsultacja z mną. Zanim zdecydujesz się na coaching zespołu, dowiesz się, czy jest on najefektywniejszym narzędziem w Twojej sytuacji.

Team Coaching

Co zwykle osiągają Klienci z dzięki coachingowi zespołu (Team Coachingowi)?

Z

Rozwiązanie realnych i najbardziej istotnych problemów dotykających dany zespół, poprzez poprawę analitycznego myślenia.

Z

Wzrost zaangażowania w proces zmiany.

Z

Bardziej otwartą komunikację (mówienie wprost o wartościach i oczekiwaniach, preferencjach i potrzebach).

Z

Poprawę efektywności zebrań i spotkań prowadzonych bez udziału coacha.

Z

Faktyczne wsparcie zespołu w osiąganiu celów i zwiększeniu otwartość w podejmowaniu wyzwań.

Z

Zwiększyli kompetencje w obszarze rozwiązywania konfliktów.

Z

Wzrost zaangażowania w realizację celów i strategii, poprzez rozwiązanie problemów w obszarze planowania i organizacji pracy.

Z

Koncentrację na odpowiedzialności oraz na konkretnych i wymiernych celach.

Team Coaching

Jak wygląda coaching zespołu (Team Coaching)?

Z

Coaching zespołu to proces wzmacniający zaangażowanie i motywację członków zespołu do osiągania wspólnych celów. Obejmuje 5 modułów tematycznych:

 1. Wprowadzenie do coachingu zespołu (Team Coachingu).
 2. Źródła wartości zespołu.
 3. Standardy pracy zespołu.
 4. Wyznaczenie celów rozwojowych dla zespołu.
 5. Podsumowanie coachingu zespołu (Team Coachingu).
Z

Dodatkowo korzystam z innych metod rozwojowych (szkolenie, mentoring, trenieng, warsztat).

Z

Istnieje możliwość wsparcia procesu poprzez wykorzystanie narzędzia behawioralnego DISC D3.

Z

Sposób pracy uzależniony jest od potrzeb danego klienta.

Z

Coaching wymaga inwestycji czasowej. Moi klienci inwestują w coaching 8 godzin miesięcznie (w sesje coachingowe) i drugie tyle na dodatkową pracę po spotkaniu coachingu zespołowego (zadania do indywidualnej pracy). To niewiele w porównaniu z tym, ile zyska firma i zespół będąc bardziej skutecznym w swoich działaniach.

Z

Zdarza się, że kontynuacją coachingu zespołu jest coaching indywidualny menedżera i/lub członków zespołu.

Team Coaching

Forma realizacji coachingu zespołu (Team Coachingu)?

Z

Sesja Team Coachingu (coachingu zespołu) jest jednodniowa zazwyczaj trwa 8 godzin, w tym około 90 minut to przerwy. Jest realizowana wyłącznie w formie warsztatowej. Jest możliwość podziału na dwie sesje 4 godzinne, odbywające się bezpośrednio po sobie (dzień po dniu).

Team Coaching

Biogram Macieja Kozubika

Z

Jestem absolwentem dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego - dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Jestem absolwentem Akademii Coacha i Akademii Trenerów Biznesu, ukończyłem międzynarodowy kurs CoachWise Essentials Program™ i Team Coach (ICF Continuing Coach Education). Od 2009 roku działam jako Coach, a od 2011 r. jako Trener Biznesu. Pracowałem w korporacjach, od lat jestem przedsiębiorcą.

Z

Co przemawia za tym, aby mnie wybrać jako swojego coacha zespołu?

Dobra znajomość problematyki biznesowej, menedżerskiej i sprzedażowej. Znajomość wyznań z jakimi spotykają się przedsiębiorcy i menedżerowie oraz sprzedawcy (handlowcy). Rozumienie procesów związanych z zarządzaniem i przywództwem, marketingiem i sprzedażą. Umiejętności komunikacyjne umożliwiające skuteczną komunikację z menedżerem i sprzedawcą (handlowcem) lub przedsiębiorcą. Wysokie umiejętności coachingowe. Znajomość procesów rozwoju i uczenia się dorosłych.

Z

Maciej Kozubik w liczbach:

 • Uprawnienia konsultanta DISC D3.
 • 4 dyplomy studiów wyższych.
 • 2 ukończone uczelnie.
 • 5 certyfikatów potwierdzających kompetencje coachingowe.
 • 24 certyfikaty potwierdzające kompetencje trenerskie i biznesowe.
 • Ponad 2.400 godzin doświadczenia coachingowego i trenerskiego.
Z

Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, poznać mnie, zadać pytania - zapraszam do kontaktu telefonicznego: 504 908 360. Spotykam się z osobami, które są pewne, że chcą ze mną współpracować, w związku z tym nie prowadzę bezpłatnych sesji coachingowych.

Your SEO optimized title