Jak działa coaching?

Coaching działa najlepiej, gdy spotkania z coachem są regularne. W zależności od intensywności procesu, osobiście proponuję jedno do dwóch spotkań miesięcznie, choć zdarzają się odstępstwa od tej reguły. W celu utrzymania ostrości celu i efektywności zadań, ciągłość jest konieczna. Coaching nie musi odbywać się „face-to-face”, w formie osobistego spotkania. Może odbywać się za pomocą telefonu, komunikatora internetowego, nawet za pomocą maila. W przypadku tego ostatniego, trzymam się z dala. Przekazanie pewnych materiałów mailem jest jeszcze możliwe, jednak praca z klientem, którego nie widzę i nie słyszę, nie jest dla mnie. Spotkanie osobiste przynosi najlepsze efekty, ma jednak duże ograniczenie. Obie osoby muszą znaleźć się w tym samym, czasie w tym samym miejscu. Coaching z wykorzystaniem mediów (telefon, skype, itp.) usuwa owo ograniczenie. Dzięki temu można pracować z coachem, z dowolnego miejsca na świecie.

Proces coachingowy polega na rozmowie, w której coach zadaje klientowi pytania dotyczące jego celu, planu i szeroko pojętej rzeczywistości coachee (klient). U podstawy całego procesu istnieje cel. Choć zdarzają się osoby, które mają problem ze znalezieniem swojego celu w życiu osobisty. Taki problem, po przedefiniowaniu staje się celem. Wcale to nie należy do rzadkości. Bardzo wiele osób zadaje sobie pytania: W jaką stronę zmierzam? Po co to robię? Często dopiero praca z profesjonalnym coachem otwiera im oczy.

Cechy charakterystyczne coachingu zgodnie z Międzynarodową Federacją Coachów (ICF), jako dyscypliny:

 1. jest dobrowolny;
 2. wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha;
 3. pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć;
 4. jest zbudowany na bazie pytań;
 5. pobudza do myślenia;
 6. dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta;
 7. prowadzi do świadomego dokonywania zmian;
 8. skupia się na osiąganiu celów.

Istnieje wiele zmiennych, które przyczyniają się do skuteczności coachingu, do najważniejszych zaliczyłbym:

 1. cele są po to, aby w naturalny sposób iść do przodu,
 2. synergia pomiędzy coachem i klientem (coachee) napędza proces,
 3. odpowiedzialność za proces bierze coach, za wyniki klient,
 4. terminy spotkań, należy tak zaplanować, aby służyły rozwojowi klienta,
 5. ustalanie priorytetów zadań z coachem sprawia, że osiągnięcie sukcesu jest bardziej prawdopodobne,
 6. pewność siebie rośnie wraz z realizacją celów,
 7. coach jest partnerem klienta w procesie osiągania celów,
 8. coach wierzy w klienta bardziej niż on w siebie,
 9. pracując z coachem klient ma tendencje do podejmowania poważniejszych wyzwań,
 10. koncentracja na działaniu zbliżającym do celu,
 11. redukcja zachowań hamujących i ograniczających,
 12. ustalenie celów zgodnych z wartościami życiowymi.

Profesjonalne podejście do coachingu wymaga odpowiedniego przygotowania do tej profesji. Osobiście uważam, że studia podyplomowe prowadzone przez odpowiednią kadrę to minimum. Najlepiej jeszcze odbyć kilka kursów specjalistycznych. Odradzam korzystania z usług osób bez przygotowania lub po weekendowym szkoleniu. Skuteczność procesu coachingowego, mimo wszystko, potwierdzają referencje wystawione przez klientów.

Znalazłeś w tekście “Jak działa coaching?” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.