Business coaching i consulting

Coaching organizacji (business coaching) skierowany jest do właścicieli firm oraz kadry zarządzającej. Przebiega on na wielu wymiarach, w szczególności w obszarach rozwojowych wskazywanych przez Klienta.

Współpraca w biznes coachingu polega na wsparciu Klienta, w szczególności w procesie wyznaczenia celów biznesowych, planów oraz strategii ich realizacji. Główny nacisk kładzie się na określenie oczekiwanego celu, a następnie znalezienie narzędzi umożliwiających jego osiągnięcie. Dlatego, że punktem wyjścia każdego celu są marzenia. Fundament to określony plan działania. Tak określone ramy działania zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu.

Business coach

Biznes coach wspólnie z Klientem odkrywa moce strony, pamiętając o obszarach rozwojowych, inspirujących do szukania możliwości i motywacji w realizacji zadań.

Zwykle głównym celem biznes coachingu (coachingu organizacji) jest odkrycie nowych możliwości, dokonanie korzystnych zmian, usprawnienie i podniesienie skuteczności działania firmy oraz właścicieli.
Sposób działania charakterystyczny dla business coachingu ułatwia usunięcie zachowań niekorzystnych i wstrzymujących osiągnięcie sukcesu (celu).
Adresowany jest on do firm, małych i średnich przedsiębiorstw, a wykorzystywany jest do:

  1. zmian w sprawach zawodowych (nowy zakres obowiązków, awans na wyższe stanowisko, zmiana struktury organizacyjnej firmy)
  2. zdefiniowania krótko i długoterminowych celów firmy
  3. opracowania planów biznesowych
  4. poprawy komunikacji wewnątrz firmy
  5. rozwoju umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji z klientem lub współpracownikiem
  6. wzmocnienia efektu szkoleń i inne.

Consulting

Consulting jest znacznie starszym sposobem poprawy efektywności przedsiębiorstwa. Jego podstawy zostały opracowane po II Wojnie Światowej i ewoluowały do 70 lat XX wieku. Szkoły biznesu łączyły edukację z doradztwem i dostosowaniem swoich programów do konkretnych sytuacji. Konsultanci wspierali swoją wiedzą menadżerów wysokiego szczebla, w szczególności szkoląc ich w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacji. Dzisiaj consulting skupia się na diagnozowaniu problemów w organizacjach i dając scenariusze ich rozwiązywania.

Konsultanci świadczą swoje usługi w ograniczonym zakresie i czasie. Usługa polega na zidentyfikowaniu problematycznych kwestii i pokazaniu scenariusza rozwiązania. Gdy usługa zostanie zrealizowana, relacja ulega zakończeniu. W coachingu bardzo ważne jest przygotowanie indywidualnego planu działania tak, aby wprowadzić zmiany i zrealizować postawione cele. Konsultant otrzymuje wynagrodzenie za opinię i poradę eksperta. Coach pomaga w szukaniu opcji. Niejedna droga prowadzi do sukcesu. W coachingu odkrywanie rozwiązań alternatywnych jest bardzo ważne. Umożliwia to lepsze dostosowanie programu, zamiast powielania szablonowych rozwiązań. Narzucenie rozwiązania może spotkać się z oporem, gdyż nie jest to pomysł klienta, a konsultanta. W coachingu taki problem nie występuje, bo pomysł jest zawsze klienta. Jest jeszcze jeden problem stosowania consultingu, który w coachingu nie występuje. Opracowanie strategii zgodnej z własnymi wartościami i przekonaniami podnosi prawdopodobieństwo sukcesu.

Podsumowanie

Reasumując, coaching wykracza poza obszar konsultacji, często zahacza o inne obszary życia. Szukając schematycznych rozwiązań należy skorzystać z consultingu. Szersze podejście wymaga działań coachingowych.

 

Znalazłeś w tekście elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.