Coaching i mentoring

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w obszarów związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. (http://icf.org.pl/pl79,coaching.html)

Mentor historycznie był doradcą króla Odysa, w Odysei Homera. Dzisiaj mentor jest zaufaną osobą, do której zwracamy się po radę, wskazówki i wsparcie. Mentor pełni rolę przewodnika, czasem konsultanta, bywa, że sugeruje ścieżkę postępowania.

Wiele osób ma możliwość zwrócenia się do takiej osoby, może nią być czczona babcia, szanowany nauczyciel, duchowny. Osoby o pewnym, ważnym dla nas doświadczeniu nazywa się mentowami. Te osoby mają wiedzę lub umiejętności, na których nam zależy. Zwracamy się do nich, aby poprawić skuteczność pracy, biznesu, relacji. Mentorzy mogą pomóc w realizacji marzeń i aspiracji inaczej niż robią to coachowie.

Coaching i mentoring ma wiele wspólnego.

Coach nie sugeruje, nie naprowadza, nie daje rad i rozwiązań. Mentor, wprost przeciwnie sugeruje rozwiązania, naprowadza na odpowiednią drogę, radzi. W obu procesach bardzo istotne jest zaufanie. W coachingu klient jest specjalistą w swojej dziedzinie. W mentoringu mentor jest bardziej doświadczony w swojej dziedzinie, a przekazywana wiedza mocno dostosowana do potrzeb klienta.

W pracy z profesjonalnym coachem, klient sam dochodzi do rozwiązań. Staje się coraz to lepszym, realizując swój ukryty potencjał. Jednak bez odpowiedniej wiedzy ani rusz. W tym miejscu, mentoring lub szkolenie jest dobrym rozwiązaniem. Są coachowie z doświadczeniem mentoringowym. Ja osobiście prowadzę, takie procesy dla mikro i małych firm, koncentrując się na praktycznej przedsiębiorczości.

Coaching czy mentoring?

Wszystko zależy to sytuacji i potrzeby. Nie ma prostej odpowiedzi. Profesjonalne podejście mentoringowe realizowane w oparciu o programy CoachWise, którym się kieruje, przynosi oczekiwane efekty, o czym świadczą moje referencje. Decyzję o wybraniu odpowiedniej ścieżki należą do klienta. Należy ją oprzeć na wiedzy, własnych potrzebach i możliwościach.

 

Znalazłeś w tekście elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.