W jakich obszarach można stosować coaching?

Coaching może być stosowany w życiu prywatnym i zawodowym. To bardzo szerokie pojęcie, uściślając je uwypuklamy obszary rozwojowe. Takimi elementami może być:

  1. stres
  2. brak pewności siebie
  3. asertywność
  4. równowaga między życiem zawodowym i osobistym
  5. szczęście
  6. kwestie finansowe
  7. sfera duchowa.

Ilu ludzi tyle sposobów na osiągnięcie celów

Tego typu elementów jest nieskończenie wiele. Tyle ile jest osób, tyle obszarów rozwojowych, tyle też sposobów do osiągnięcia celów. Część z tych obszarów można uściślić w oparciu o zadania i role życiowe, a na tej podstawie można wyliczyć: coaching w biznesie, coaching dotyczący kariery, coaching menedżerski, coaching w życiu prywatnym, coaching prozdrowotny i wiele innych.

Coaching nie jest lekarstwem na wszystko

Należy pamiętać, że ta metoda wsparcia innej osoby nie jest lekarstwem na wszystko i że są obszary, w których nie należy go stosować, bądź jego specyfika nie odpowiada danym aspektom. Przykładem są sfery, na które klient sam nie ma wpływu, na przykład:

  1. przekonania innych osób
  2. wyznawaną przez nich religię
  3. seksualność itd.

Nie zmienimy tego, nawet nie mamy moralnego prawa w to ingerować. Nie można również wykorzystywać coachingu w przypadku chorób psychicznych, zaburzeń i innych, w których potrzebne są odmienne kwalifikacje.

 

Znalazłeś w tekście elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.