trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Zwrot z inwestycji w coaching (ROI)

Czy zwrot z inwestycji w coaching na poziomie 700% jest możliwy? Tak jest. Zdarzają się nawet większe. Tego dowiesz się, czytając ten artykuł.

Coaching pojawił się na polskim rynku edukacyjnym kilkanaście lat temu. Ponieważ nie ma prawnych regulacji, doszło do sytuacji, w której każdy może zostać coachem, a swoją działalność nazywać coachingiem. Problem pojawia się, gdy usługa nazywana coachingiem nie ma z nim nic wspólnego. W takich wypadku, zamiast pomagać może przynieść więcej strat niż pożytku.

W sytuacji, gdy coaching jest prowadzony zgodnie z zasadami profesji (np. zgodnie ze standardem ICF – International Coach Federation) może przynieść fenomenalne wyniki.

Czy zastanawiałeś się nad fenomenem coachingu, który może dać 700% zwrotu z inwestycji? Z tego tekstu dowiesz się:

 • Jakie efekty daje coaching?
 • W jakich obszarach najczęściej stosuje się coaching w firmach?
 • Obszarach wpływu coachingu na wyniki organizacji?
Zwrot inwestycji w coaching

Zwrot z inwestycji w coaching

Czym jest coaching?

Coaching to skuteczna metoda rozwoju ludzi w pewnych obszarach, u której podstawy znajdują się pytania, a nie jak się często wydaje sugestie i rady.  Celem w coachingu jest przekuwanie strategii porażki, na strategię sukcesu, dlatego też w procesie coach nie zajmuje się treścią, a właśnie tą strategią. Coach jest specjalistą procesu coachingowego, a nie tematyki, jakiej dotyczy coaching. Tu ekspertem jest klient.

Jaki jest zwrot z inwestycji w coaching?

Według badań przeprowadzonych przez Association Resource Centre Inc i PricewaterhuseCooper LLP (PwC) zwrot z inwestycji w coaching (ROI) prezentuje się następująco:

 • 86% pytanych organizacji ma dodatni zwrot z inwestycji.
 • 19% respondentów wskazała na 50-krotny zwrot z inwestycji (ROI na poziomie 5000%).
 • 28% organizacji zauważyło zwrot większy niż 1000%, ale niższy niż 5000%.
 • Mediana (wartość środkowa) to 700%.

Mediana na poziomie 700% wskazuje, że takiego poziomu zwrotu inwestycji w coaching może oczekiwać firma, inwestując w swoich pracowników.

Wpływ coachingu na efektywność organizacji

Na wyniki finansowe oraz na kulturę organizacji ma wpływ coaching, co pokazują, wspomniane wyżej badania ARC Inc oraz PwC z roku 2009. Prezentuje się to w następujący sposób:

 • 33% wpływ na ogólną poprawę.
 • Lepsza poprawa pracy zespołowej na poziomie 13%.
 • Poprawa komunikacji o 9%.
 • Lepsze wyniki/poprawa umiejętności w 7%.
 • W 6% wzmocnienie umiejętności przywódczych.

Wnioski z badania można wyciągnąć następujące:

 • Wykorzystanie coachingu miało wpływ na korzyści finansowe.
 • Coaching wpłynął na poprawę komunikacji.
 • Coachingowe wzmocnienie umiejętności przywódczych wpłynęło na wzrost efektywności i jakość pracy.

„Mediana firm w obszarze coachingu: biznes, executive i przywództwo jest jeszcze wyższe, na poziomie 1150%. Badanie ukazujące wysoki poziom zadowolenia uczestników coachingu (coachee), na pytanie, czy powtórzyliby to doświadczenie, 96% z nich odpowiedziało twierdząco.” (Joanna Flanegan, ROI z coachingu w organizacji – co sprawiło, że coaching przynosi lepsze rezultaty niż najlepsze szkolenie?)

Dlatego skorzystaj z oferty coachingowej skierowanej do przedsiębiorców i menadżerów. Pamiętaj, że coaching jest wykorzystywany do wzmocnienia efektów szkolenia, w szczególności realizowanych przeze mnie.

Chce umowic coaching e1629138376112

Opracowanie na podstawie raportu: ROI z coachingu w organizacji – co sprawiło, że coaching przynosi lepsze rezultaty niż najlepsze szkolenie? Joanna Flanegan oraz PwC Global Consumer Awareness Study International Coach Federaton (2010), Association Resource Centre Inc., PricewaterhuseCooper LLP (PwC), ICF Global Coaching Client Study (2009).

Znalazłeś w tekście: „Zwrot z inwestycji w coaching (ROI)” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy, potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Maciej Kozubik 3Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Sprzedaży i Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami w ramach firmy Grupa Kozubik i Partnerzy.