trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży

Uzupełnij formularz danymi na jakie mam wystawić dokument pro-forma. Po jego opłacie wystawię Ci rachunek. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłata.

Rachunek

Zgoda (warunek konieczny)

12 + 6 =