trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Uzupełnij formularz danymi na jakie mam wystawić dokument pro-forma. Po jego opłacie wystawię Ci rachunek. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłata.

Rachunek

Zgoda (warunek konieczny)

6 + 13 =