trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku? Nie da się! A co jeśli jest to możliwe!

Badanie wykazały, że wzrost zysku o 33% jest to możliwe przy wykorzystaniu szkoleń, rozwijających pracowników firmy. Oczywiście nie chodzi o dowolne szkolenia. A o bardzo konkretne, wynikające z analizy potrzeb szkoleniowych. Podporządkowanej strategii rozwoju organizacji i realizowanej dzięki działaniom taktycznym, na poziomie zespołów i poszczególnych pracowników. Tym artykułem chcę Ci pokazać, jak ważne jest odpowiednie podejście do rozwoju pracowników. Po to, aby inwestycja w szkolenie dała dodatni zwrot, a nie stała się niechcianym kosztem.

 

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Jakie są efekty biznesowe prowadzenia szkoleń?
  • Jak rozwija się firma, gdy nie szkoli pracowników?
  • Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Na początek trochę wyników badań nad efektywnością szkoleń:

  • 14% wzrost zysku ze sprzedaży, w 1143 firmach, które zrealizowały dobrze zaprojektowany i przeprowadzony proces szkoleniowy.
  • Tylko 4% wzrost, w 24 tysiącu firm, które nie szkoliły pracowników.
  • 33% wzrost zysku, w odniesieniu do pojedynczego przeszkolonego pracownika (tylko 11% wzrost w grupie nieszkolonej).

Chyba już wiesz, jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku? Szkoląc!

 

Jaki można wyciągnąć z tego wniosek?

Wydatki na szkolenie stanowią bardzo dobrą inwestycję, która może przynieść konkretne wyniki finansowe. Oczywiście powiązane jest to z dobrze zaprojektowanym procesem edukacyjnym, przeprowadzonym szkoleniem i programem wdrożeniowym.

Niski wzrost firmy (4%) to efekt rozwijającej się gospodarki. Można powiedzieć, że nie kształcąc pracowników firma, będzie się rozwijać minimalnie, w tempie rozwoju samej gospodarki. Co się jednak stanie, gdy gospodarka zacznie hamować? Pytanie brzmi: kiedy? A nie czy? Bo spowolnienie gospodarcze nie jest niczym dziwnym. Dlatego też inwestuj w pracowników, bo to może przełożyć się na wyniki firmy.

Nie zmienia to jednak faktu, że jest sporo przedsiębiorców, którzy powtarzają słowa, że „jak przeszkolą pracownika i przejdzie on do konkurencji, to stracą 2 razy. Pracownika i pieniądze wydane na jego edukację”. Ja jednak odpowiem: „ile nie zyskasz, nie szkoląc?”

Jeśli założymy, że firma ma zysk na poziomie 1 miliona PLN, to szkoląc pracowników, w kolejnym roku może założyć dodatkowe 140.000 PLN, gdy będzie szkolić pracowników lub tylko 40.000 PLN, gdy tego zaniecha.

Przy koszcie dnia szkoleniowego oferowanego przeze mnie od 3.497 PLN to czysty zysk lub 659 PLN za osobę w szkoleniu otwartym.

Mając na uwadze, że koszty szkoleń stanowią istotny udział w budżecie firmy, jest to około 8% kosztów pracy. Należy te pieniądze wydawać z należytą starannością i podporządkować ich wydatkowanie oczekiwanym wynikom biznesowym. Dlatego model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo), w którym przygotowuję i prowadzę szkolenia, jest odpowiedni. Dlatego jak się spotkamy, to przygotuj się na pytanie: jakie wskaźniki biznesowe mają ulec poprawie w związku z przygotowywanym szkoleniem?

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Odpowiadając na pytanie w tytule: Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Szkoląc pracowników, z wykorzystaniem odpowiednich programów. Zaprojektowanych pod kątem podniesienia efektywności biznesowej firmy. Przeprowadzonych przez trenerów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Zawierających program działań wdrożeniowych. Zauważ, że efekt 33% jest w przeliczeniu na pracownika, przy efekcie firmy na poziomie 14%. Co stanowi 250% efektywności firm, które nie szkolą pracowników.

Dane statystyczne pochodzą z książki: Nowe tendencje w podejściu do szkoleń w organizacji. Maria Łaguna w: Psychologia zarządzania w organizacji. Pod redakcją Anna Maria Zawadzka, PWN, Warszawa 2010.

Znalazłeś w tekście: „Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz, z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu, jak inteligentni czytelnicy, umiejący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Maciej Kozubik Trener sprzedaży

Maciej Kozubik Trener sprzedaży

Autor: Maciej Kozubik — Dyplomowany Coach, Trener Sprzedaży i Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami w ramach firmy Grupa Kozubik i Partnerzy.