trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży

Dlaczego szkolenia i coaching są ważne?

 

W obliczu niezwykle szybkich zmian i przeobrażeń znaczenia nabiera pojęcie “organizacji uczącej się”, czyli takiej, która posiada umiejętność zdobywania nowej wiedzy oraz modyfikowania swoich działań w odpowiedzi na potrzeby i zmiany zaistniałe na rynku. Postanowiłem odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego szkolenia i coaching są ważne?

Dlaczego szkolenia i coaching są ważne?

Dlaczego szkolenia i coaching są ważne?

Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesne funkcjonowanie w biznesie wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju, nie trzeba chyba nikomu udowadniać, że warto inwestować w szkolenia i coaching. Zmiany zachodzące w gospodarce i ich tempo zmuszają firmę do inwestycji w kapitał ludzki, czyli pracowników. Źródło konkurencyjności i efektywności to przede wszystkim pracownicy z adekwatną wiedzą i kompetencjami.

Dlaczego oferuję szkolenia i coaching?

 

 1. Szkolenia umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania. Przeszkolony pracownik ma szansę poprawić ilość i jakość swoich wyników, a także zmniejszyć liczbę błędów.
 2. Uczestniczenie w szkoleniach daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności (szkolenia) oraz korzystania z wypracowanych już doświadczeń (można to osiągnąć dzięki warsztatom i treningom biznesowym).
 3. Szkolenie wzmaga identyfikację pracowników z firmą poprzez zrozumienie jej strategii i celów działania. Wpływa na umiejętności kierownicze kadry menedżerskiej, co owocuje wzrostem motywacji oraz wydajności pracowników (pod warunkiem, że menadżer zdobył wiedzę i umiejętności jej wykorzystania).
  Dlaczego szkolenia i coaching są ważne?

  Dlaczego szkolenia i coaching są ważne?

   

 4. Wielu pracowników dzięki uczestnictwu w szkoleniach i coachingu ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb samorealizacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenie i coaching jest często postrzegane jako forma nagrody i wyróżnienia, co pełni w tym przypadku również funkcję motywacyjną.
 5. Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń pomaga pracownikowi spojrzeć z dystansu na swoją pracę, stanowisko, swoje codzienne działania, wzbogaca zasób kompetencji dając możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. Coaching może to jeszcze wzmocnić.
 6. Szkolenia mogą mieć również znaczenie w procesie fluktuacji kadr. Dokształcanie i przekwalifikowanie stanowią alternatywę dla zwolnień pracowników.
 7. W dobie ciągłych zmian i przystosowywania się do nich, szkolenia oraz wsparcie coachingowe okazują się lekarstwem na wszelki lęk i opór przed nowością. Boimy się tego, czego nie rozumiemy. Punktem wyjścia do dalszego rozwoju istniejącego zespołu może być Team Coaching.
 8. Polityka inwestowania w szkolenia i coachingi jest istotna z punktu widzenia zewnętrznego wizerunku organizacji, która dba o swoich pracowników, pozwala im się rozwijać, co przekłada się bezpośrednio na sukces finansowych wszystkich zainteresowanych.
 9. Stopa zwrotu z coachingu (ROI)– mediana zwrotu z coachingu w biznesie wynosi 700% (źródło: Badania ARC, PwC, ICF Global Coaching Study 2009)

Podsumowanie

 

Warto wspomnieć, że inwestowanie w szkolenia pracownika ma korzystny skutek dla firmy w sytuacji, gdy jest ono ściśle powiązane z funkcjonującym systemem motywacyjnym. Wówczas zmniejsza się ryzyko utraty osoby, w którą zainwestowano. Już wiesz  dlaczego szkolenia i coaching są ważne. Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszam do kontaktu. Możesz skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się TU!

Znalazłeś w tekście: “Dlaczego szkolenia i coaching są ważne?” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

 

Maciej Kozubik Trener sprzedaży

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami, w ramach firmy Grupa Kozubik i Partnerzy.

 

Jak mogę pomóc Tobie i Twojej firmie? Zapraszam do kontaktu.

Komentarze (5)

 • Damian
  22 czerwiec 2015 o 14:18 |
  Dzięki szkoleniom podnośmy swoje kwalifikację, zdobywamy wiedzę niezbędną do osiągnięcia kolejnego szczebla w karierze zawodowej.
  Ja lubię słuchać audio coachingów które motywują to realizowania siebie i nie poddawania się mimo upadku.
  odpowiedź
  • Maciej Kozubik
   22 czerwiec 2015 o 18:18 |
   Gratuluję Damianie. Pamiętaj, że liczy się ile razy upadłeś, ważne, że wstajesz i wyciągasz wnioski. Uczymy się przez całe życie, czas minie, nawet gdy nic nie zrobisz. Masz wolną wolę, dlatego działaj i osiągaj swoje cele, bo sam motywacja nie wystarczy. Jest ci ona potrzebna aby zacząć, do osiągnięcia celu potrzebujesz wytrwałości i nawyków ludzi sukcesu.
   odpowiedź
 • ewelina1
  21 październik 2015 o 10:06 |
  Coachingi są bardzo przydatne dla każdego, nie tylko dla przedsiębiorców i sprzedawców, bo pomagają uświadamiać sobie wiele rzeczy i wyznaczać sobie cele zarówno życiowe jak i w karierze. Dużo jednak zależy od coacha, na ile jest profesjonalny i doświadczony.
  odpowiedź
 • Charger
  04 marzec 2016 o 17:46 |
  Coaching z pewnością może być dobry, ale aktualnie to pojęcie jest tak często stosowane, że przyznam, że nie wiem jak dokładnie można je zdefiniować. Niemal każde szkolenie już podpina się pod coaching. Natomiast oczywiście trudno byłoby podważać zasadność prowadzenia szkoleń we firmach, które mają na celu zwiększenie sprzedaży czy jakości obsługi klienta.
  odpowiedź
  • Maciej Kozubik
   08 marzec 2016 o 18:46 |

   Coaching jest procesem w którym coach działa z indywidualną osobą, celem tego działania jest poprawa efektywności lub przezwyciężenie czynników hamujących rozwój. Dzięki coachingowi klienci wyznaczają cele, które są źródłem siły i motywacji. Poprawiają efektywność swoich działań, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich umiejętności, mają po prostu szczęśliwsze życie. Cechy charakterystyczne coachingu zgodnie z Międzynarodową Federacją Coachów (ICF), jako dyscypliny:

   1. jest dobrowolny;
   2. wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha;
   3. pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć;
   4. jest zbudowany na bazie pytań;
   5. pobudza do myślenia;
   6. dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta;
   7. prowadzi do świadomego dokonywania zmian;
   8. skupia się na osiąganiu celów.

   Należy pamiętać, że coaching dotyczy osób, które mają wiedzę i umiejętności jednak stoją przed nowym wyzwaniem. Jeśli ktoś nie ma wiedzy potrzebuje szkolenia nie coachingu. W przypadku zarządzania sytuacyjnego coaching stosuje się u pracowników na poziomie S3 i S4 na S1 i S2 szkolenie.

   Poziomy zarządzania sytuacyjnego:
   Instruowanie (S1) – Lider przekazuje pracownikowi dokładne instrukcje, co i jak zrobić.
   Sprzedawanie (S2) – Lider wciąż zapewnia informacje i porady, jednak opiera się to na procesie komunikacji z pracownikiem. Przełożony “sprzedaje” przekaz, aby uzyskać wsparcie zespołu.
   Wspieranie (S3) – Lider skupia się mniej na celach, a bardziej na utrzymaniu pozytywnych relacji. Lider współpracuje z zespołem, dzieląc z podwładnymi odpowiedzialność za realizację celów.
   Delegowanie (S4) – Lider przerzuca większość obowiązków oraz odpowiedzialności na pracownika lub zespół. Przełożony monitoruje postęp prac, jednak zespół nie jest zaangażowany w proces podejmowania decyzji.