trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Coaching? Po co i dla kogo?

 

W pułapce schematów: historia o Annie szukającej sensu.

Anna tkwiła w pułapce. Nie, nie chodziło o fizyczne więzienie, choć czasem czuła się niczym ptak zamknięty w klatce. Jej pułapką była monotonia, brak satysfakcji, poczucie, że życie ucieka jej przez palce. Dzień w dzień powtarzała te same schematy: praca, dom, obowiązki, sen. I tak w kółko.

Pracowała w biurze, wśród szarych biurek i bezdusznych komputerów. Liczby tańczyły jej przed oczami, zlewały się w bezkształtną masę, pozbawioną sensu. W domu czekał na nią mąż i dwójka dzieci. Kochała ich, oczywiście, ale czuła, że coś w niej zgasło. Rutyna pochłonęła ich życie jak wilgoć stare mury.

Pewnego wieczoru, gdy patrzyła w odbicie w lustrze, dostrzegła w swoich oczach pustkę. Nie to, co kiedyś. Kiedyś błyszczały radością, ciekawością życia. Teraz były zmęczone, pełne goryczy. Nie mogła tak dalej żyć.

Wtedy właśnie natknęła się na plakat reklamujący coaching. Coś w nim ją poruszyło. Słowo “zmiana” obiecująco lśniło na tle nijakiego krajobrazu miasta. Postanowiła spróbować.

Już na pierwszej sesji coachingowej poczuła ulgę. Coach, niczym mądry przewodnik, pomógł jej spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Anna uświadomiła sobie, że schematy, w które się wpasowała, ograniczają ją, duszą jej prawdziwy potencjał.

Zaczęła od małych kroków. Zapisała się na kurs malowania, o którym zawsze marzyła. Odkryła w sobie talent i pasję, o których istnieniu nie miała pojęcia. Poznała nowych ludzi, z którymi mogła dzielić swoje artystyczne inklinacje.

Zmiany te pociągnęły za sobą kolejne. Anna zaczęła inaczej patrzeć na swoje małżeństwo. Zaczęła rozmawiać z mężem o swoich uczuciach, potrzebach, tęsknotach. Odkryli na nowo siebie i swoje uczucie.

Życie Anny nabrało barw. Odkryła w sobie siłę, o której nie wiedziała, że ją posiada. Coaching stał się dla niej nie tylko narzędziem do zmiany, ale i drogą do samopoznania i prawdziwego szczęścia.

Jej historia jest inspiracją dla wszystkich, którzy tkwią w pułapce schematów i pragną wyrwać się z niej ku wolności i satysfakcjonującemu życiu. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno na zmianę!

 

coaching definicja ICF

Rys. 1. Definicja coachingu stosowana przez ICF (International Coach Federation).

Coaching: Wyprawa ku lepszej wersji siebie — przewodnik dla dociekliwych.

Wyobraź sobie siebie jako wędrowca stojącego u podnóża majestatycznej góry. Szczyt mami obietnicą zapierających dech w piersiach widoków, ale droga przed tobą jest nieznana, pełna wyzwań i niepewności. Właśnie tu z pomocą przychodzi coaching – niczym doświadczony przewodnik, który towarzyszy Ci w tej ekscytującej wyprawie.

Coaching to nie magiczna różdżka, która spełnia życzenia, ale raczej mapa i kompas, które pomagają Ci odkryć w sobie siłę i odwagę do sięgania po cele. Jest to proces partnerski, w którym coach zadaje pytania, które skłaniają Cię do refleksji, pomagają zidentyfikować Twoje wartości, pragnienia i ukryty potencjał.

Czym coaching nie jest:

 • Coaching nie jest terapią. Nie skupia się na rozwiązywaniu problemów z przeszłości, ale na budowaniu lepszej przyszłości.
 • Coaching nie jest doradztwem. Coach nie mówi Ci, co masz robić, ale pomaga Ci znaleźć własne rozwiązania.
 • Coaching nie jest mentoringiem. Coach nie ma większego doświadczenia od Ciebie w danym obszarze, ale dzieli się swoimi umiejętnościami i wiedzą, aby pomóc Ci w rozwoju.

Korzyści z coachingu:

 • Poprawa samoświadomości: Coaching pomaga Ci lepiej zrozumieć siebie, swoje wartości, cele i motywacje.
 • Wzrost pewności siebie: Coaching buduje Twoją wiarę we własne możliwości i pomaga Ci pokonać bariery mentalne.
 • Efektywne wyznaczanie celów: Coaching uczy Cię, jak wyznaczać SMART cele (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) i realizować je z sukcesem.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem: Coaching pomaga Ci rozwijać umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami i stresem.
 • Większa kreatywność: Coaching pobudza Twoją kreatywność i pomaga Ci znaleźć nowe rozwiązania problemów.
 • Poprawa relacji: Coaching uczy Cię lepszej komunikacji i budowania silniejszych relacji z innymi ludźmi.

Coaching może być pomocny dla:

 • Osób, które chcą określić swoje cele i wartości.
 • Osób, które pragną zwiększyć motywację i pewność siebie.
 • Osób, które potrzebują pomocy w radzeniu sobie z wyzwaniami.
 • Osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności i potencjał.
 • Osób, które dążą do lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Jak wygląda sesja coachingowa?

Sesja coachingowa trwa zwykle od 60 do 90 minut i odbywa się w formie rozmowy między coachem a klientem. Coach zadaje pytania, słucha uważnie i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, aby pomóc klientowi odkryć własne rozwiązania i strategie działania.

Jeśli jesteś gotowy wyruszyć w podróż ku odkrywaniu swojego potencjału, coaching może być idealnym narzędziem dla Ciebie. Pamiętaj, że coaching to proces, który wymaga zaangażowania i chęci do pracy nad sobą. Ale nagrody są warte wysiłku: większa satysfakcja z życia, spełnienie osobiste i zawodowe oraz poczucie, że masz kontrolę nad własnym losem.

Dla kogo coaching to dobre narzędzia?

Dla każdego, kto chce dokonać zmiany w swoim życiu i jest gotowy wyjść z miejsca, w którym jest nieszczęśliwy, sfrustrowany, a chce być usatysfakcjonowany i radosny. Warto się zastanowić, jakie atrybuty powinien posiadać klient. Zdolność do abstrakcyjnego myślenia, umiejętność szerokiego spojrzenie na siebie i własne życie, na otaczający świat. Skłonność do podejmowania i realizowania zadań oraz ról życiowych.

Coaching według EMMC

Rys 2. Coaching według European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

 

Definicje coachingu według autorów.

Coaching stał się w ostatnich latach niezwykle popularną formą rozwoju osobistego i zawodowego. Szukając definicji coachingu, natkniemy się na wiele różnych ujęć, co może prowadzić do dezorientacji.

 

O coachingu Joseph O’Connor i Andrea Lages-O’Connor

Joseph O’Connor i Andrea Lages-O’Connor mówią o coachingu w następujący sposób: „Esencją coachingu jest: pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują, i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą. Coaching pomaga ludziom na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chcą, i byciu najlepszym w takim stopniu, w jakim to jest możliwe. Coaching buduje pewność, wzmacnia wybór i prowadzi do zmian. Wyzwala ludzki potencjał, aby zmaksymalizować aktywność”.

 

Podejście  do coachingu Timothy Gallwey’a.

Coaching w podejściu Timothy Gallwey prezentuje się w następujący sposób. Uważa on, że „osobista skuteczność zależy nie tylko od potencjału jednostki, lecz także od barier, z których najgroźniejsze są te w jej wnętrzu”.

Timothy Gallwey, znany trener tenisa, porównywał życie do meczu tenisowego. Uważał, że każdy z nas, zanim stawi czoła wyzwaniom codzienności, musi najpierw stoczyć wewnętrzną walkę. Każda gra, zarówno na korcie tenisowym, jak i w życiu, składa się z dwóch części: gry zewnętrznej i gry wewnętrznej.

 • Gra zewnętrzna to walka z widocznymi przeciwnikami, z przeszkodami i wyzwaniami, które stawia przed nami życie. To te elementy, które dostrzegamy gołym okiem i z którymi mierzymy się w sposób bezpośredni.
 • Gra wewnętrzna natomiast toczy się w naszym umyśle. To walka z własnymi wątpliwościami, lękami, negatywnymi myślami i schematami, które blokują nas przed osiągnięciem pełnego potencjału. Gallwey twierdził, że to właśnie gra wewnętrzna w dużym stopniu determinuje naszą ostateczną wydajność.

Wzór na sukces:  Gallwey opracował prosty wzór, który ilustruje zależność między grą wewnętrzną a naszą efektywnością: WYDAJNOŚĆ = POTENCJAŁ – ZAKŁÓCENIA.

Oznacza to, że nasza wydajność (czyli to, jak sobie radzimy w życiu) jest wypadkową naszego potencjału (czyli tego, do czego jesteśmy zdolni) i zakłóceń, które napotykamy w grze wewnętrznej.

Jak poprawić wydajność?

Istnieje dwa sposoby na poprawę naszej wydajności:

 • Zwiększyć potencjał: Praca nad sobą, rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy i doświadczenia – to wszystko pozwala nam poszerzyć nasze możliwości i zwiększyć nasz potencjał.
 • Zmniejszyć zakłócenia: Praca nad grą wewnętrzną, pokonywanie lęków, budowanie pewności siebie i eliminowanie negatywnych schematów myślowych – to wszystko pozwala nam zmniejszyć wpływ “wewnętrznych przeciwników” na naszą wydajność.

Gra wewnętrzna to nie tylko teoria. Gallwey opracował szereg metod i technik, które pomagają w treningu gry wewnętrznej i pokonywaniu ograniczeń mentalnych. Coaching jest jedną z takich metod, która zyskuje coraz większą popularność w różnych dziedzinach życia.

 

Definicja coachingu według Robert Dilts’a.

Robert Dilts twierdzi: „Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiąganiu celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązywaniu problemów (nie na poszukiwaniu ich przyczyn), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania”.

 

Definicja coachingu według Tom’a Landry.

Tom Landry ujmuje coaching jako „osiąganie istotnych celów dzięki uwalnianiu indywidualnego potencjału”.

 

Definicja coachingu według John Whitmore’a.

John Whitmore definiuje coaching jako „odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań”.

 

Eric Parsloe i Melville Leedham definiują coaching inaczej.

Eric Parsloe i Melville Leedham definiują coaching jako „działanie mające na celu pomoc w »przetransportowaniu« czyjejś wiedzy i umiejętności na wyższy poziom, najczęściej przez nauczanie lub konsultacje”.

 

Definicja według Sara Thorpe i Jackie Clifford.

Sara Thorpe i Jackie Clifford definiują coaching jako „wsparcie konkretnej osoby w doskonaleniu działań dzięki analizie wykorzystywania wiedzy i umiejętności”.

 

Definicja coachingu według David Clutterbuck.

David Clutterbuck w 2003 roku określał coaching jako „krótkoterminową interwencję, której celem jest poprawa wyników lub rozwój określonej kompetencji”.

Definicja coachingu według Izby Coachingu

Rys. 3. Definicja coachingu według Izby Coachingu.

Definicje coaching, a główne organizacje.

Poniżej podaję definicje trzech najbardziej liczących się niezależnych organizacji wyznaczających standardy i jakość coachingu w Polsce: International Coach Federation (ICF), European Mentoring & Coaching Council (EMCC) oraz Izby Coachingu.

Coaching według ICF: Droga do rozwoju i realizacji potencjału.

ICF definiuje coaching jako „towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu. Istnieje coaching indywidualny, grupowy i zespołowy”

Definicja coachingu sformułowana przez International Coach Federation (ICF) ukazuje esencję tej metody, podkreślając jej kluczowe elementy i płynące z niej korzyści. Coaching jawi się jako kreatywna i inspirująca podróż, podczas której klient odkrywa i wykorzystuje swój potencjał, by osiągnąć cele i wzbogacić swoje życie.

Towarzyszenie w kreatywnym procesie: Coach nie jest mentorem ani doradcą, ale przewodnikiem, który towarzyszy klientowi w jego drodze rozwoju. Nie narzuca gotowych rozwiązań, lecz stwarza przestrzeń do refleksji, zadawania pytań i odkrywania własnych zasobów. Klient staje się aktywnym uczestnikiem procesu, biorąc pełną odpowiedzialność za swój rozwój.

Skłanianie do myślenia: Coaching wyzwala w kliencie chęć głębszego zrozumienia siebie, swoich celów i otaczającego go świata. Coach stawia pytania, które prowokują do refleksji, skłaniają do analizy różnych perspektyw i poszukiwania nowych rozwiązań. Dzięki temu klient odkrywa nowe możliwości i sposoby patrzenia na wyzwania.

Inspiracja do maksymalizacji potencjału: Coaching pomaga klientowi uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Coach motywuje do działania, wspiera w pokonywaniu przeszkód i buduje pewność siebie. Dzięki temu klient odkrywa swój pełny potencjał i może go w pełni wykorzystać w życiu zawodowym i osobistym.

Efektywne wytyczanie i osiąganie celów: Coaching uczy klienta formułowania SMART celów, czyli takich, które są Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Istotne i Określone w czasie. Coach pomaga również w opracowaniu planu działania i strategii realizacji celu, a także motywuje do konsekwentnego dążenia do jego osiągnięcia.

Podniesienie satysfakcji z życia: Coaching pomaga klientowi w lepszym zrozumieniu siebie, swoich wartości i potrzeb. To prowadzi do podejmowania bardziej świadomych decyzji i budowania życia zgodnego z własnymi aspiracjami. Dzięki temu klient czuje się bardziej spełniony i zadowolony z życia w obu sferach – zawodowej i prywatnej.

Rozwój kompetencji liderskich i menedżerskich: Coaching uczy efektywnej komunikacji, budowania relacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. To cechy niezbędne dla dobrych liderów i menedżerów. Dzięki coachingowi mogą oni rozwijać swoje kompetencje i stać się bardziej efektywnymi w zarządzaniu zespołami i osiąganiu celów organizacji.

Wzmacnianie umiejętności rodzicielskich: Coaching pomaga rodzicom w lepszym zrozumieniu swoich dzieci, ich potrzeb i emocji. Uczy również efektywnej komunikacji, budowania relacji z dziećmi i stawiania granic. Dzięki coachingowi rodzice mogą stać się bardziej świadomymi i wspierającymi rodzicami, co pozytywnie wpływa na rozwój ich dzieci.

Istnieje coaching indywidualny, grupowy i zespołowy: Coaching może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Dostępne są sesje indywidualne, podczas których coach pracuje z klientem jeden na jeden, a także sesje grupowe i zespołowe, które pozwalają na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie.

Coaching to inwestycja w siebie, która może przynieść wymierne korzyści w różnych sferach życia. Wybierając odpowiedniego coacha i angażując się w proces z pełnym zaangażowaniem, możesz odkryć swój potencjał i osiągnąć cele, o których marzysz.

Coaching według Izby Coachingu: Wsparcie w drodze do rozwoju i lepszego życia.

Według Izby Coachingu coaching to „metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem”

Definicja coachingu sformułowana przez Izbę Coachingu ukazuje istotę tej metody, podkreślając jej kluczowe elementy i płynące z niej korzyści. Coaching jawi się jako proces wspierający rozwój osobisty i zawodowy klienta, prowadzący do wyznaczania celów, odkrywania potencjału i osiągania satysfakcji z życia.

Cykl spotkań: Coaching nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem składającym się z cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem. Podczas tych spotkań coach buduje relację z klientem, poznaje jego potrzeby i cele, a następnie dobiera odpowiednie narzędzia i techniki, aby pomóc mu w rozwoju.

Aktywne słuchanie: Coach nie tylko słucha, ale aktywnie słucha klienta. Oznacza to, że zwraca uwagę na jego słowa, emocje i mowę ciała, zadaje pytania, aby lepiej zrozumieć jego punkt widzenia i potrzeby. Dzięki temu klient czuje się zrozumiany i zaangażowany w proces.

Zadawanie pytań: Coach umiejętnie zadaje pytania, które skłaniają klienta do refleksji, pobudzają jego kreatywność i pomagają mu w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące go kwestie. Nie udziela gotowych recept, ale stwarza przestrzeń do autorefleksji i odkrywania nowych perspektyw.

Specyficzne narzędzia i zadania rozwojowe: Coach wykorzystuje różnorodne narzędzia i techniki coachingowe, takie jak np. metafory, wizualizacje, ćwiczenia coachingowe, które pomagają klientowi w lepszym zrozumieniu siebie, swoich celów i przeszkód, jakie musi pokonać.

Towarzyszenie w wyznaczaniu celów: Coach nie wyznacza celów za klienta, ale towarzyszy mu w procesie ich wyznaczania. Pomaga klientowi w zdefiniowaniu celów, które są dla niego ważne, SMART (czyli Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Istotne i Określone w czasie), i motywuje go do ich realizacji.

Odkrywanie wewnętrznych zasobów: Coach pomaga klientowi w odkryciu jego wewnętrznych zasobów, takich jak mocne strony, talenty, wartości i przekonania. Dzięki temu klient buduje wiarę w siebie i swoje możliwości, co jest niezbędne do osiągnięcia celów.

Ustalanie i wdrażanie planów działań: Coach pomaga klientowi w opracowaniu planu działania, który określa kroki, jakie musi podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Coach motywuje również klienta do konsekwentnego działania i wspiera go w pokonywaniu przeszkód.

Odkrywanie i efektywne wykorzystywanie osobistego potencjału: Coaching pomaga klientowi w odkryciu jego pełnego potencjału i w nauce efektywnego jego wykorzystywania. Dzięki temu klient może osiągnąć więcej w życiu zawodowym i osobistym, a także żyć w zgodzie ze swoimi wartościami i celami.

Podnoszenie jakości życia: Coaching przyczynia się do poprawy jakości życia klienta. Dzięki temu klient czuje się bardziej spełniony, zadowolony i zmotywowany do działania.

Dostępność różnych form pracy: Coaching może być prowadzony w formie indywidualnej, z grupą lub zespołem. Każda z tych form ma swoje zalety i wady i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Coaching to inwestycja w siebie, która może przynieść wymierne korzyści w różnych sferach życia. Wybierając odpowiedniego coacha i angażując się w proces z pełnym zaangażowaniem, możesz odkryć swój potencjał i osiągnąć cele, o których marzysz.

Dodatkowe refleksje:

 • Coaching jest procesem poufnym i opartym na wzajemnym zaufaniu między coachem a klientem.
 • Ważne jest, aby wybrać coacha, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
 • Coaching to nie tylko metoda rozwoju osobistego, ale również narzędzie wykorzystywane w biznesie, sporcie, edukacji i innych dziedzinach życia.

Pamiętaj, że coaching to podróż, a nie cel podróży. Ciesz się procesem odkrywania siebie i rozwijania swojego potencjału!

Coaching według EMCC: Profesjonalna droga do odkrywania i wzmacniania potencjału.

Według European Mentoring & Coaching Council (EMCC) „coaching to profesjonalnie prowadzony proces, który inspiruje klientów do maksymalizacji ich potencjału osobistego i zawodowego. Jest to ustrukturyzowany, celowy i transformacyjny proces, pomagający klientom zobaczyć i przetestować alternatywne sposoby poprawy kompetencji, podejmowania decyzji i poprawy jakości życia. Coach i mentor oraz klient współpracują ze sobą na zasadach ściśle poufnych. W tej relacji klienci są ekspertami w zakresie poziomu treści i podejmowania decyzji; coach i mentor jest ekspertem w profesjonalnym prowadzeniu procesu”

Definicja coachingu sformułowana przez European Mentoring & Coaching Council (EMCC) podkreśla profesjonalny charakter tej metody i jej zorientowanie na inspirowanie klientów do osiągania ich pełnego potencjału. Coaching jawi się jako ustrukturyzowany i celowy proces transformacji, wspierający klientów w rozwoju osobistym i zawodowym.

Profesjonalnie prowadzony proces: Coaching EMCC opiera się na jasno określonych standardach i etycznych zasadach coachingu. Coachowie EMCC mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby móc skutecznie prowadzić proces coachingowy.

Inspiracja do maksymalizacji potencjału: Celem coachingu EMCC jest nie tylko osiąganie wyznaczonych celów, ale również odkrywanie i rozwijanie pełnego potencjału klienta. Coach EMCC inspiruje klienta do wiary w siebie i swoje możliwości, motywuje go do działania i wspiera w pokonywaniu przeszkód.

Ustrukturyzowany i celowy proces: Coaching EMCC nie jest przypadkową rozmową, ale procesem opartym na jasno określonych etapach i celach. Coach EMCC pomaga klientowi w zdefiniowaniu celów coachingowych, opracowaniu planu działania i monitorowaniu postępów.

Transformacyjny charakter: Coaching EMCC prowadzi do głębokich i trwałych zmian w życiu klienta. Pomaga mu w lepszym zrozumieniu siebie, swoich wartości, celów i potrzeb. Dzięki temu klient może dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu osobistym i zawodowym.

Alternatywne sposoby: Coaching EMCC zachęca klienta do poszukiwania nowych i kreatywnych rozwiązań problemów. Coach EMCC nie udziela gotowych recept, ale pomaga klientowi w odkryciu jego własnych zasobów i możliwości.

Poprawa kompetencji, podejmowania decyzji i jakości życia: Coaching EMCC prowadzi do rozwoju kluczowych kompetencji, takich jak np. komunikacja, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i zarządzanie czasem. Dzięki temu klient staje się bardziej efektywny w różnych sferach swojego życia.

Poufność i wzajemny szacunek: Relacja między coachem EMCC a klientem opiera się na ścisłej poufności i wzajemnym szacunku. Klient jest ekspertem w zakresie swojej wiedzy i doświadczenia, a coach EMCC jest ekspertem w prowadzeniu procesu coachingowego.

Współpraca: Coaching EMCC to nie jest proces jednostronny. Coach EMCC i klient współpracują ze sobą, aby osiągnąć wyznaczone cele. Klient bierze pełną odpowiedzialność za swój rozwój, a coach EMCC wspiera go w tej drodze.

Coaching EMCC to inwestycja w siebie, która może przynieść wymierne korzyści w różnych sferach życia. Wybierając coacha EMCC i angażując się w proces z pełnym zaangażowaniem, możesz odkryć swój potencjał i osiągnąć cele, o których marzysz.

Jakie można wyciągnąć wnioski po przeczytaniu tych definicji coachingu?

Analizując zaprezentowane definicje coachingu, możemy dostrzec kilka wspólnych mianowników. Coaching jest procesem, który:

 • Skupia się na kliencie i jego potrzebach: Coach nie narzuca gotowych rozwiązań, ale pomaga klientowi odkryć jego potencjał i wypracować własne strategie działania.
 • Dąży do osiągnięcia konkretnych celów: Coaching ukierunkowany jest na realizację celów wyznaczonych przez klienta, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.
 • Wykorzystuje techniki zadawania pytań: Coach umiejętnie zadaje pytania, które skłaniają klienta do refleksji, pobudzają jego kreatywność i pomagają mu w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące go kwestie.
 • Opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku: Relacja między coachem a klientem opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, co stwarza atmosferę sprzyjającą otwartej komunikacji i rozwojowi.

Coaching to narzędzie, które może pomóc nam w osiągnięciu większej satysfakcji z życia, poprawie wyników w pracy i rozwoju osobistym.

Pamiętajmy, że wybór odpowiedniego coacha jest kluczowy dla efektywności procesu coachingowego. Warto poszukać coacha z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami, który będzie umieć dopasować swoje metody do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Rola coacha: Przewodnik na drodze do odkrywania potencjału.

Coach nie jest doradcą, mentorem ani terapeutą. To istotne rozróżnienie, które pomaga zrozumieć unikalną rolę coacha w procesie rozwoju osobistego i zawodowego klienta.

Wsparcie w odkrywaniu potencjału: Coach nie narzuca gotowych rozwiązań ani recept. Zamiast tego stwarza przestrzeń do refleksji, zadaje pytania prowokujące do myślenia i pomaga klientowi w samodzielnym odkrywaniu jego zasobów, mocnych stron i ukrytych możliwości. Coach niczym przewodnik towarzyszy klientowi na jego drodze, udzielając mu wsparcia i motywacji do eksplorowania własnego potencjału.

Wykorzystanie różnorodnych technik: Coach dysponuje wiele narzędzi i technik, które dostosowuje do indywidualnych potrzeb klienta. Może to obejmować zadawanie pytań otwartych i ukierunkowanych, aktywne słuchanie, oferowanie konstruktywnego feedbacku, tworzenie planów działania, a także wykorzystanie technik wizualizacji, metafor i ćwiczeń coachingowych.

Pomoc w realizacji celów: Coach nie wyznacza celów za klienta, ale wspiera go w procesie ich definiowania, formułowania i realizacji. Pomaga klientowi w rozbiciu dużych celów na mniejsze, mierzalne kroki, a także motywuje go do konsekwentnego działania i pokonywania przeszkód.

Skuteczne narzędzie dla osób i organizacji: Coaching może przynieść wymierne korzyści zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom. W przypadku osób fizycznych coaching może prowadzić do poprawy efektywności osobistej i zawodowej, zwiększenia satysfakcji z życia, rozwoju umiejętności interpersonalnych i budowania pewności siebie. W organizacjach coaching może przyczynić się do wzrostu produktywności, poprawy komunikacji i współpracy, a także rozwoju kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wzrost i innowacje.

Podsumowanie:

Coach to nie ekspert, który udziela gotowych rozwiązań, ale przewodnik, który towarzyszy klientowi w jego drodze do odkrywania własnego potencjału. Coaching wykorzystuje różnorodne techniki i narzędzia, aby pomóc klientowi w realizacji jego celów i osiągnięciu sukcesu w różnych sferach życia osobistego i zawodowego.

Dodatkowe refleksje:

 • Ważne jest, aby wybrać coacha, który ma odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i certyfikaty.
 • Relacja coach-klient opiera się na wzajemnym zaufaniu, poufności i szacunku.
 • Coaching to proces długoterminowy, który wymaga zaangażowania i aktywnej współpracy ze strony klienta.

 

Świadomość: Kompas na drodze do dojrzałości i coachingu.

Świadomość to niczym kompas, który prowadzi nas przez meandry życia, pomagając dokonywać mądrych wyborów i budować satysfakcjonujące relacje. Jest ona fundamentem dojrzałości, warunkując gotowość do coachingu jako narzędzia rozwoju osobistego.

Dojrzałość: Owoc świadomego doświadczenia.

Dojrzałość nie jest kwestią wieku, ale raczej poziomem świadomości. Osiąga ją człowiek, który świadomie doświadcza rzeczywistości, rozumiejąc swoje potrzeby, wartości i cele.

Dojrzała osoba:

 • Dokonuje świadomych wyborów: Nie kieruje się impulsem czy presją otoczenia, ale analizuje konsekwencje swoich decyzji i wybiera te, które są zgodne z jej wartościami i celami.
 • Buduje dojrzałe relacje: Doceniając potrzeby i uczucia innych, potrafi komunikować się z szacunkiem, empatią i autentycznością.
 • Obiektywnie ocenia rzeczywistość: Patrzy na świat bez uprzedzeń i stereotypów, dostrzegając różne perspektywy i wyciągając trafne wnioski.
 • Zna swoją tożsamość: Czuje się komfortowo we własnej skórze, akceptując swoje mocne i słabe strony.
 • Ciągle się rozwija: Pragnie poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe umiejętności i doskonalić swoje kompetencje.

Coaching: Wsparcie na drodze do pełni potencjału.

Coaching staje się cennym narzędziem dla osób świadomych, pragnących rozwijać się i osiągać wyznaczone cele. Doświadczony coach niczym przewodnik towarzyszy klientowi w podróży samopoznania, pomagając mu:

 • Określić cele i wartości: Jasno sprecyzowane cele i wartości stanowią drogowskazy na drodze do sukcesu.
 • Zidentyfikować bariery: Coaching pomaga odkryć i pokonać ograniczające przekonania i wzorce zachowania, które blokują rozwój.
 • Opracować plan działania: Konkretny plan działania, podzielony na mniejsze kroki, ułatwia realizację celów.
 • Zwiększyć motywację: Coaching wzmacnia wiarę we własne możliwości i motywuje do działania.
 • Rozwinąć umiejętności: Coaching pozwala odkryć i rozwinąć nowe umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Dzieci na drodze rozwoju.

Wykluczenie dzieci z coachingu nie oznacza lekceważenia ich potencjału. Dzieci uczą się i rozwijają w naturalny sposób, chłonąc wiedzę i doświadczenia z otaczającego świata. Coaching dla dzieci może przyjąć formę zabawy, nauki przez doświadczenie i wsparcia w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Świadomość jest kompasem prowadzącym do dojrzałości, a coaching cennym narzędziem wspierającym rozwój osobisty. Choć coaching koncentruje się na osobach dorosłych, dzieci również znajdują swoje miejsce na drodze rozwoju, korzystając z naturalnych procesów uczenia się i wsparcia opiekunów. Pamiętajmy, że zarówno w dorosłym życiu, jak i w dzieciństwie, świadomość stanowi klucz do budowania satysfakcjonującego i spełnionego życia.

Pułapki na drodze do celu: Dlaczego coaching staje się niezbędny?

 

Mężczyzna: Kurczę, mam marzenia, cele, ambicje… Ale co jest nie tak, że tak cholernie trudno mi je osiągnąć?! Niby działam, staram się, do jasnej ciasnej, ale nic z tego nie wychodzi! Satysfakcja ucieka mi spod nosa niczym piasek przez palce! Gdzie do cholery popełniam błąd?!

Głos wewnętrzny 1 (negatywny): (Z sarkazmem) Może po prostu jesteś za słaby, stary? Może te cele to dla ciebie za wysoko? Albo po prostu nie masz talentu do ich realizacji?

Mężczyzna: (Z wściekłością) Zamknij się, ty gnojek! Przecież tak bardzo wierzę w siebie i swoje marzenia!

Głos wewnętrzny 2 (krytyczny): (Z nutą szyderstwa) A może to tylko złudzenie? Może te marzenia to tylko ucieczka od rzeczywistości? A może po prostu boisz się porażki?

Mężczyzna: (Z determinacją) Nie! Nie dam się! Wiem, że mam w sobie potencjał, ale potrzebuję pomocy, żeby go odkryć i wykorzystać!

Głos wewnętrzny 3 (racjonalny): (Spokojnie) Może masz rację. Może coaching mógłby Ci pomóc? Coach to przewodnik, który pomoże Ci określić cele, odkryć ukryte zasoby i opracować strategie działania.

Mężczyzna: (Z nadzieją) To dobry pomysł! Coaching to szansa, której potrzebuję. Już teraz czuję się bardziej zmotywowany i gotowy do działania!

Głos wewnętrzny 1 (negatywny): (Z przekąsem) Ale co, jeśli coaching nie zadziała? Co, jeśli to tylko strata czasu i pieniędzy?

Mężczyzna: (Z zaciętością) Nie mogę dłużej żyć w cieniu wątpliwości i strachu. Wolę spróbować i zobaczyć, co się stanie. Nawet jeśli coaching nie okaże się cudowną pigułką, to i tak zdobędę cenną wiedzę o sobie i swoich możliwościach.

Głos wewnętrzny 2 (krytyczny): (Z drwiną) Ale co powiedzą inni? Co, jeśli pomyślą, że jesteś słaby i potrzebujesz pomocy?

Mężczyzna: (Z pogardą) Mam to gdzieś! To moje życie i moje cele. Mam prawo do wsparcia i pomocy, jeśli tego potrzebuję.

Głos wewnętrzny 3 (racjonalny): (Z aprobatą) Masz rację. Coaching to nie wstyd, ale inwestycja w siebie. Pamiętaj, że nawet najlepsi sportowcy i biznesmeni korzystają z coachingu, aby osiągnąć jeszcze więcej.

Mężczyzna: (Z pewnością) Dziękuję Ci za wsparcie! Jestem gotowy na tę podróż i wiem, że z pomocą coacha osiągnę swoje cele.

Głos wewnętrzny 1 (negatywny): (Znika w ciszy)

Głos wewnętrzny 2 (krytyczny): (Ucisza się)

Głos wewnętrzny 3 (racjonalny): (Uśmiecha się z aprobatą)

Mężczyzna: (Z entuzjazmem) Czuję nową energię i determinację! Jestem gotowy do działania! Coaching to mój klucz do sukcesu!

Coaching. Po co i dla kogo?

Rys. 5. Coaching. Po co i dla kogo?

Znasz to uczucie? Masz cele, marzenia, aspiracje, ale w ich realizacji wciąż napotykasz na przeszkody. Niby działasz, wkładasz wysiłek, ale efektów brak, a satysfakcja ucieka Ci niczym piasek przez palce. Czemu tak się dzieje? Dlaczego tak często tracimy z oczu drogę do celu i osiągamy… porażkę?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona i wielowymiarowa. Człowiek to istota fascynująca, ale i pełna sprzeczności. Często nie zdajemy sobie sprawy z pułapek, w które sami siebie wpędzamy, uniemożliwiając sobie osiągnięcie upragnionych rezultatów.

1. Niejasność celu: Gdzie zmierzasz?

Pierwszym krokiem do sukcesu jest jego jasne zdefiniowanie. Dokąd chcesz dojść? Co jest dla Ciebie ważne? Czego pragniesz? Brzmi banalnie, ale w praktyce okazuje się wyzwaniem. Brakuje nam refleksji, pogłębionej analizy własnych wartości, priorytetów i motywacji. Nie umiemy oddzielić pragnień od narzuconych nam oczekiwań, a to prowadzi na manowce.

2. Skupianie się na negacji: Czego nie chcesz?

Ludzie są mistrzami w identyfikowaniu tego, czego nie chcą. Z łatwością wypunktujemy problemy, przeszkody i ograniczenia. Ale czy to nas do czegoś prowadzi? Zamiast skupiać się na negacji, spróbujmy nakreślić pozytywny obraz celu. Jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy go osiągniesz? Co wtedy będziesz czuć? Jaka będzie Twoja codzienność?

3. Strategia porażki: Jak nie osiągnąć celu?

Czasem mimowolnie stajemy się ekspertami w osiąganiu… porażki. Powtarzamy te same schematy, popełniamy te same błędy, licząc na inny rezultat. To niczym biczowanie martwego konia. Coaching pomaga przerwać ten destrukcyjny krąg i wypracować nowe, efektywne strategie działania.

4. Ograniczony dostęp do zasobów: Masz więcej, niż myślisz!

W danym momencie nie zawsze mamy pełną świadomość swoich zasobów. Mamy umiejętności, talenty, doświadczenia, które mogą okazać się kluczowe w drodze do celu. Coaching pomaga odkryć te ukryte skarby i wykorzystać je w sposób strategiczny.

5. Brak obiektywizmu: Jesteś swoim własnym sędzią?

Patrząc na siebie, często kierujemy się subiektywnymi ocenami, uprzedzeniami i ograniczającymi przekonaniami. Trudno nam obiektywnie ocenić swoje mocne i słabe strony, dostrzec schematy i pułapki myślowe. Coaching staje się lustrem, w którym odbijamy się bez zniekształceń, zyskując cenną wiedzę o sobie.

Coaching: Klucz do przełamania pułapek.

Coaching nie jest magiczną różdżką, ale raczej mapą i kompasem, które prowadzą Cię ku celowi. Doświadczony coach niczym przewodnik pomaga Ci:

 • Określić i sprecyzować cele, biorąc pod uwagę Twoje wartości i priorytety.
 • Odkryć ukryte zasoby i potencjał.
 • Opracować efektywne strategie działania, uwzględniając Twoje mocne i słabe strony.
 • Pokonać ograniczające przekonania i schematy myślowe.
 • Utrzymać motywację i zaangażowanie w dążeniu do celu.

Pamiętaj, że coaching to proces, który wymaga Twojej aktywnej współpracy i zaangażowania. Ale nagroda jest warta wysiłku: większa satysfakcja z życia, spełnienie osobiste i zawodowe oraz poczucie panowania nad własnym losem. Wyrusz w podróż ku swoim celom z coachem u boku, a odkryjesz, że masz w sobie siłę i potencjał, o których nawet nie śniłeś!

 

Autopromocja.

Maciej Kozubik - coach i trener autopromocja

Odkryj swój potencjał i osiągnij cele dzięki coachingowi Macieja Kozubika!

Czujesz, że masz w sobie więcej, ale nie wiesz, jak to wykorzystać? Pragniesz rozwijać się osobiście i zawodowo, ale potrzebujesz wsparcia i wskazówek? Coaching Macieja Kozubika to idealne rozwiązanie dla Ciebie!

Maciej Kozubik to doświadczony coach, który pomoże Ci:

 • Określić cele i strategie działania
 • Odkryć ukryte zasoby i potencjał
 • Pokonać ograniczenia i schematy myślowe
 • Zwiększyć motywację i zaangażowanie
 • Osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym

Co mówią o coachingu Macieja Kozubika jego klienci?

“Dzięki coachingowi Macieja Kozubika odkryłam w sobie siłę i odwagę, o których nie wiedziałam. Nauczyłam się stawiać granice i dbać o siebie, co przełożyło się na poprawę mojego życia osobistego i zawodowego.” – Anna Kowalska

“Współpraca z Maciejem Kozubikiem to była dla mnie przełomowa chwila. Zrozumiałam, co jest dla mnie ważne i czego naprawdę chcę od życia. Dzięki temu zaczęłam konsekwentnie dążyć do swoich celów i osiągam coraz więcej.” – Jan Nowak

Skontaktuj się z Maciejem Kozubikiem już dziś i umów się na sesję coachingową!

Odwiedź stronę internetową Macieja Kozubika i dowiedz się więcej o jego ofercie.

Inwestycja w coaching to inwestycja w Twój sukces!


Dlaczego warto wybrać coaching Macieja Kozubika?

 • Doświadczenie i wiedza: Maciej Kozubik ma wieloletnie doświadczenie w coachingu i jest dyplomowanym coachem (studia podyplomowe) Akademia Coacha.
 • Indywidualne podejście: Do każdego klienta podchodzi indywidualnie, dopasowując program coachingu do jego potrzeb i celów.
 • Skuteczne metody: Stosuje sprawdzone i skuteczne metody coachingowe, które gwarantują osiągnięcie rezultatów.
 • Pozytywne opinie: Klienci Macieja Kozubika wysoko oceniają jego pracę i chwalą efekty coachingu.

Coaching Macieja Kozubika to Twój klucz do sukcesu!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Maciej Kozubik może pomóc Ci rozwinąć Cię lub Twój biznes, odwiedź jego stronę internetową lub skontaktuj się z nim bezpośrednio.

 

Źródła, z jakich korzystałem:

 1. EMCC Poland, https://emccpoland.org/wp-content/uploads/2018/02/EMCC-quality-glossary-v2.pdf
 2. J. O’Connor, A. Lages-O’Connor, How Coaching Works: The Essential Guide to the History and Practice of Effective Coaching, London 2007, s. 18.
 3. T. Gallwey, Tenis. Wewnętrzna gra.
 4. R. Dilts, From Coach to Awakener, Capitola 2003.
 5. P. Summerall, M. Levin, Giants: What I learned about life from Vince Lombardi and Tom Landry, Hoboken 2010, s. 15.
 6. J. Whitmore, Coaching for Performance: GROWing People, Performance and Purpose Boston 2002, s. 11.
 7. E. Parsloe, M. Leedham, Coaching i mentoring, tłum. Jan Halbersztat, Warszawa 2018, s. 37.
 8. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu, Poznań 2011, s. 7.
 9. D. Clutterbuck, Creating a coaching climate, London 2003, s. 13.
 10. ICF Poland, https://icf.org.pl/
 11. Izba Coachingu, Definicja coachingu, https://www.izbacoachingu.com/standardy/ 
 12. EMCC Polnad, https://emccpoland.org/2019/12/11/definicja-coachingu/

 

Maciej Kozubik PFaZnalazłeś w tekście elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz, z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy umiejący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami, w ramach firmy Grupa Kozubik i Partnerzy.