Trening Umiejętności Negocjacyjnych

Trening Umiejętności Negocjacyjnych

Trening Umiejętności Negocjacyjnych

Każdy z nas negocjuje każdego dnia. Zwłaszcza w biznesie jest to umiejętność, którą warto doskonalić bo przekłada się wprost na wyniki. Z negocjacjami jest trochę jak z polem bitwy – szczęście sprzyja tym przygotowanym. Jeśli przeciwnik stosuje nieetyczne zagrania, warto potrafić je dostrzegać i neutralizować. Poznanie i jednoczesne praktyczne ćwiczenie skutecznych technik, jest najlepszą drogą do osiągania zamierzonych celów. Intuicja pomaga w negocjacjach, jednak znajomość technik i taktyk może wznieść Twoje naturalne umiejętności na wyższy poziom.

Biorąc udział w warsztacie umiejętności negocjacyjnych:

 • Poznasz kilkadziesiąt skutecznych technik
 • Nauczysz się bronić przed nieetycznymi zagrywkami
 • Zdiagnozujesz swój preferowany styl rozwiązywania konfliktów

Ten warsztat negocjacyjny to minimum teorii i maksimum praktyki. Scenki i gry negocjacyjne pozwolą od razu przećwiczyć poznane techniki.

Podczas warsztatu omówione zostaną:

 • Podstawowe pojęcia związane z procesem negocjacyjnym – BATNA, ZOPA, warunki brzegowe
 • Jak przygotować się do negocjacji z konkretnym klientem – definiowanie celu i obszaru negocjacji
 • Rodzaje i charakterystyka negocjacji na linii klient – firma
 • Popularne techniki negocjacyjne, które mogą wypaczyć wynik ustalonego porozumienia
 • Techniki obrony przed presją cenową
 • Psychologiczne aspekty negocjacji – emocje, asertywność, perswazja, manipulacja
 • Etyczne i manipulacyjne techniki negocjacyjne wykorzystywane w rozmowie o pieniądzach

Uczestnicząc w warsztacie negocjacyjnym będziesz potrafić:

 • Lepiej negocjować warunki handlowe
 • Zapobiegać eskalowaniu konfliktów w relacjach z klientami
 • Lepiej radzić sobie ze stresem, emocjami i manipulacją
 • Efektywniej zmierzać do porozumienia z partnerem biznesowym sektora bankowego i ludźmi biznesu.

Kiedy? 28 maja 2018 w godz. 9:00 – 16:00

Cena: 499 zł netto za osobę

Kolejna osoba z jednej firmy -10%

BEZPŁATNIE dla członków TECHMINE BUSINESS HUB

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający wzięcie udziału.

 

Rejestracja

 

Znalazłeś w publikacji: „Trening Umiejętności Negocjacyjnych” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy, potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Prowadzący: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.

Życzenia Wielkanocne 2018

Życzenia Wielkanocne 2018

Znalazłeś w tekście: „Życzenia Wielkanocne 2018” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy, potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Czy zastanawiasz się, jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku? Badania wykazały, że jest to możliwe przy wykorzystaniu szkoleń, rozwijających pracowników firmy. Z tego tekstu dowiesz się:

 • Jakie są efekty biznesowe prowadzenia szkoleń?
 • Jak rozwija się firma, gdy nie szkoli pracowników?

Na początek trochę wyników badań nad efektywnością szkoleń:

 • 14% wzrost zysku ze sprzedaży, w 1143 firmach, które zrealizowały dobrze zaprojektowany i przeprowadzony proces szkoleniowy,
 • tylko 4% wzrost, w 24 tysiącu firm, które nie szkoliły pracowników,
 • 33% wzrost zysku, w odniesieniu do pojedynczego przeszkolonego pracownika (tylko 11% wzrost w grupie nie szkolonej).

Jaki można wyciągnąć z tego wniosek?

Wydatki na szkolenie stanowią bardzo dobrą inwestycję, która może przynieść konkretne wyniki finansowe. Oczywiście powiązane jest to z dobrze zaprojektowanym procesem edukacyjnym, przeprowadzonym szkoleniem i programem wdrożeniowym.

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?

Niski wzrost firmy (4%) to efekt rozwijającej się gospodarki. Można powiedzieć, że nie kształcąc pracowników firma będzie się rozwijać minimalnie.

Jeśli założymy, że firma ma zysk na poziomie 1 miliona PLN to szkoląc pracowników, w kolejnym roku może założyć dodatkowe 140.000 PLN gdy będzie szkolić pracowników lub tylko 40.000 PLN gdy tego zaniecha.

Przy koszcie dnia szkoleniowego oferowanego przez Macieja Kozubika od 2.997 PLN to czysty zysk lub 659 PLN za osobę w szkoleniu otwartym.

Mając na uwadze, że koszty szkoleń stanowią istotny udział w budżecie firmy, jest to około 8% kosztów pracy. Należy te pieniądze wydawać z należytą starannością i podporządkować ich wydatkowanie oczekiwanym wynikom biznesowym. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie jakie wskaźniki biznesowe mają ulec poprawie w związku z przeprowadzonym szkoleniem?

Odpowiadając na pytanie w tytule: Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku? Szkoląc pracowników, z wykorzystaniem odpowiednich programów. Zaprojektowanych pod kątem podniesienia efektywności biznesowej firmy. Przeprowadzonych przez trenerów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Zawierających program działań wdrożeniowych. Zauważ, że efekt 33% jest w przeliczeniu na pracownika, przy efekcie firmy na poziomie 14%. Co stanowi 250% efektywności firm, które nie szkolą pracowników.

Dane statystyczne pochodzą z książki: Nowe tendencje w podejściu do szkoleń w organizacji. Maria Łaguna w: Psychologia zarządzania w organizacji. Pod redakcją Anna Maria Zawadzka, PWN, Warszawa 2010.

Znalazłeś w tekście: „Jak zwiększyć zysk firmy o 33% w ciągu roku?” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy, potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.

Co warto wiedzieć o zwrocie z inwestycji w coaching na poziomie 700%?

Co warto wiedzieć o zwrocie z inwestycji w coaching na poziomie 700%?

Co warto wiedzieć o zwrocie z inwestycji w coaching na poziomie 700%?

Czy zastanawiałeś się nad fenomenem coachingu, który może dać 700% zwrotu z inwestycji? Z tego tekstu dowiesz się:

 • Jakie efekty daje coaching?
 • W jakich obszarach najczęściej stosuje się coaching w firmach?
 • Obszarach wpływu coachingu na wyniki organizacji?

Na wstępie należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest coaching?

Czym jest coaching? Coaching to skuteczna metoda rozwoju ludzi w pewnych obszarach, u podstawy której znajdują się pytania, a nie jak się często wydaje sugestie i rady.  Celem w coachingu jest przekuwanie strategii porażki, na strategię sukcesu, dlatego też w procesie coach nie zajmuje się treścią, a właśnie tą strategią. Coach jest specjalistą procesu coachingowego, a nie tematyki jakiej dotyczy coaching. Tu ekspertem jest klient.

Jakie efekty daje coaching?

Według badań przeprowadzonych przez Association Resource Centre Inc i PricewaterhuseCooper LLP (PwC) zwrot z inwestycji w coaching prezentuje się następująco:

 • 86% pytanych organizacji ma dodatni zwrot z inwestycji
 • 19% respondentów wskazała na 50-krotny zwrot z inwestycji (ROI na poziomie 5000%)
 • 28% organizacji zauważyło zwrot większy niż 1000% ale niższy niż 5000%
 • Mediana (wartość środkowa) to 700%

Mediana na poziomie 700% wskazuje, że takiego poziomu zwrotu inwestycji w coaching może oczekiwać firma inwestując w swoich pracowników.

Związek obszarów wpływu coachingu na wyniki organizacji.

Na wyniki finansowe oraz na kulturę organizacji ma wpływ coaching co pokazują, wspomniane wyżej badania ARC Inc oraz PwC z roku 2009. Prezentuje się to w następujący sposób:

 • 33% wpływ na ogólną poprawę
 • Lepsza poprawa pracy zespołowej na poziomie 13%
 • Poprawa komunikacji o 9%
 • Lepsze wyniki/poprawa umiejętności w 7%
 • W 6% wzmocnienie umiejętności przywódczych

Wnioski z badania można wyciągnąć następujące:

 • Wykorzystanie coachingu miało wpływ na korzyści finansowe
 • Coaching wpłynął na poprawę komunikacji
 • Coachingowe wzmocnienie umiejętności przywódczych wpłynęło na wzrost efektywności i jakość pracy

„Mediana firm w obszarze coachingu: biznes, executive i przywództwo jest jeszcze wyższe, na poziomie 1150%. Badanie ukazujące wysoki poziom zadowolenia uczestników coachingu (coachee), na pytanie, czy powtórzyliby to doświadczenie, 96% z nich odpowiedziało twierdząco.” (Joanna Flanegan, ROI z coachingu w organizacji – co sprawiło, że coaching przynosi lepsze rezultaty niż najlepsze szkolenie?)

Dlatego skorzystaj z oferty coachingowej skierowanej do przedsiębiorców i menadżerów. Pamiętaj, że coaching jest wykorzystywany do wzmocnienia efektów szkolenia, w szczególności realizowanych przez Grupę Kozubik i Partnerzy.

Opracowanie na podstawie raportu: ROI z coachingu w organizacji – co sprawiło, że coaching przynosi lepsze rezultaty niż najlepsze szkolenie? Joanna Flanegan oraz PwC Global Consumer Awareness Study International Coach Federaton (2010), Association Resource Centre Inc., PricewaterhuseCooper LLP (PwC), ICF Global Coaching Client Study (2009).

Znalazłeś w tekście: „Co warto wiedzieć o zwrocie z inwestycji w coaching (ROI) na poziomie 700%?” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy, potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.

Zimowa Akademia Przedsiębiorczości – referencje

Zimowa Akademia Przedsiębiorczości – referencje

Zimowa Akademia Przedsiębiorczości – referencje

Składam serdeczne podziękowania za organizację warsztatów w ramach Zimowej Akademii Przedsiębiorczości. Zajęcia były ciekawym doświadczeniem i przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczestników o szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości.

Prowadzący wykorzystał wiele nowatorskich metod, aktywizując wszystkich uczestników oraz zachęcając do dalszej edukacji.

Dzięki zaangażowaniu firmy Kozubik i Partnerzy udało się w istotny sposób wzbogacić program zajęć.

Dziękując za okazane wsparcie, życzymy sukcesów zawodowych i mamy nadzieję na kontynuację współpracy przy kolejnych edycjach Akademii Przedsiębiorczości.

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

Joanna Książek – Gul

Referencje za Zimową Akademię Przedsiębiorczości

Referencje za Zimową Akademię Przedsiębiorczości

Znalazłeś w tekście: „Zimowa Akademia Przedsiębiorczości – referencje” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy, potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.

Luźno o biznesie sezon 2 odcinek 2

Luźno o biznesie sezon 2 odcinek 2

Luźno o biznesie sezon 2 odcinek 2

Zapraszam do oglądania drugiego odcinaka Luźnych rozmów o biznesie (sezon drugi). Tym razem poruszymy temat znaczenia działu HR w rozwoju firmy. W szczególności w procesie wsparcia rozwoju organizacji. Pod filmem umieszczam tekst uzupełniający problematykę, pierwotnie umieszczony na stronie Grupy Kozubik i Partnerzy.

Odcinek drugi rozwija problematykę różnego podejścia do działań działów HR. Pokazuje konsekwencję zarządzania, wyłącznie, w oparciu o wyniki finansowe, z pominięciem rozwoju samych pracowników.

Jak dział HR może wspierać rozwój firmy?

Przez wielu przedsiębiorców, a także managerów wyższego szczebla, dział HR jest traktowany jak gorszy brat. Narzucam mu się rolę rekrutacyjne i edukacyjne, często w oderwaniu od strategii biznesowej organizacji. Co w związku z tym? Rozmawiając z Agnieszką Głód doświadczonym managerem HR, trenerem i coachem, partnerem w Grupie Kozubik i Partnerzy.

W firmach zazwyczaj działy HR, mają realizować strategie i wspierać biznes, taka jest ogólna zasada. Pracownicy mają wspierać firmę, managerów i zarządy. Wszystko, po to, aby pracownicy pozostałych działów realizowali swoje cele indywidualne, zespoły grupowe i działowy. Natomiast rzeczywistość, wygląda trochę inaczej.

Działy HR wymyślają procesy, których celem jest wspieranie pracowników, których wzrost efektywności pracy ma przełożyć się na wyższe zyski firmy. Nie zawsze są one dopasowane do pracowników i procesów biznesowych. Dlaczego tak się dzieje?  Z jednej strony jest to wina zarządu, ponieważ jego członkowie nie pozwalają „podejść” działowi HR trochę bliżej, aby poznał specyfikę biznesową firmy. W konsekwencji wykorzystuje się narzędzia uniwersalne, które nie zawsze się sprawdzają. „Czytałam jakiś czas temu wyniki badań, z których wynikało, że w firmach zatrudniających od 250 do 1000 osób, praca działów HR nie ma przełożenia na biznes” – mówi Agnieszka Głód. To przerażające jak wiele pieniędzy i pracy marnowane jest niepotrzebnie.

HR realizuje narzucone procesy, czyli rekrutacja i szkolenia. Robi to w odniesieniu do celów firmowych, jeśli doszło do ich przekazania lub w oderwaniu od nich, w większości wypadków.

Co robi dział HR gdy brak mu wytycznych związanych z długofalową strategią firmy? Pracownicy wykonują swoją pracę najlepiej jak potrafią, kierując się intuicją i doświadczeniem. Zwykle kierują się aktualną modą w działaniach HR, a nie przesłankami rynkowymi. Rozwiązaniem jest podporządkowanie celów działów HR celom biznesowym firmy. Tak byłoby idealnie.

Jaka jest rzeczywistość w działach HR?

Nie sprawdza się potencjału intelektualnego i kompetencyjnego pracowników, tak zwanej luki kompetencyjnej. Sprawdzanie luki kompetencyjnej ma na celu poprawę efektywności pracowników oraz dostosowanie zadań do ich wiedzy i umiejętności oraz potencjału. Dyrektor HR powinien być również członkiem zarządu, uważa Agnieszka Głód. Jest to podyktowane potrzebą spójności działań (działu HR i pozostałych).

Jak mówi Agnieszka Głód – „zarządy polskich firm boją się mieć w swoim gronie taką osobę jak dyrektor działu HR. Prawdopodobnie nie mają świadomości, że rozwój organizacji jest mocno związany z rozwojem samych pracowników. Nie ma tego problemu w firmach zagranicznych, którymi zarządzają zachodni managerowie.”

Rozmawiając z wieloma HR’owcami usłyszałam, że waga ich praca jest spychana na dalszy plan, bo nie widać efektów od razu. Ma to również związek z brakiem inicjatywy po stronie samych pracowników HR. Przecież wystarczy przyjść i powiedzieć: idziemy w jednym kierunku, mamy wspólny cel, jestem tu po to, aby być twoim doradcą. Zarząd sam często spycha HR do roli działu zajmującego się wyłącznie rekrutacją i szkoleniami, nie patrząc perspektywicznie.

Błędne podejście przekłada się na negatywne konsekwencje. Wyobraźmy sobie firmę handlową, która jest zarządzana, wyłącznie, przez pryzmat wyniku sprzedażowego. Jeśli firma koncentruje się wyłącznie na dziennym wyniku sprzedażowym, pomijając rozwój pracowników, to w konsekwencji straci. Pracownicy odejdą do konkurencji, wizerunek też zostanie nadszarpnięty. W konsekwencji manager takiego zespołu również straci pracę, z powodu braku wyników, bo ilu pracowników można wymienić zakładając, że nic nie rozniesie się po rynku. Z czasem na jego miejsce pojawi się kolejny, który przez kilka miesięcy pociągnie wynik i powtórzy los swojego poprzednika, chyba że zmieni sposób postępowania. Ten model zarządzania spotykany jest w firmach finansowych, telekomunikacyjnych, FMCG. Można to zmienić. Wystarczy współpracować z HR postrzegając go jako wsparcie, a nie agencję pracy tymczasowej.

Problemy działów HR, z perspektywy eksperta.

Zauważyłam, że nowi pracownicy działów HR nie mają się od kogo uczyć. Brakuje osób, które można podpatrywać w pracy. Będąc na miejscu młodego pracownika, chciałabym mieć mentora, czyli wzór do naśladowania i nauczyciela w jednym.

Podsumowaniem niech zostanie zdanie: nie musimy dbać o naszych klientów, zadbajmy o pracowników, oni zadbają o klientów. Dla mnie, mówi Agnieszka, siłą firmy są managerowie, liderzy z prawdziwego zdarzenia. Potrafiący zadbać o pracowników, którzy dbają o klientów i o firmę.

Znalazłeś w publikacji: „Luźno o biznesie sezon 2 odcinek 2” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy, potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Prowadzący: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.