trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży

3 elementy sukcesu w sprzedaży.

Tymi trzema elementami są: narzędzia i techniki, technologia oraz wdrożenie. Sukces w sprzedaży można osiągnąć łącząc te elementy, pominięcie któregoś z nich prowadzi do sromotnej porażki.

3 elementy sukcesu w sprzedaży.

3 elementy sukcesu w sprzedaży.

1 element sukcesu w sprzedaży – Narzędzia i techniki.

Najlepsze praktyki branży (w tym wiedza i umiejętności) i procesy, które można każdego dnia powtarzać (np. zaplanowany i sformalizowany proces sprzedaży). To także umiejętność gromadzenia i wykorzystania danych (np. o rynku, konkurencji, klientach). To również, umiejętność kreatywnego znajdowania rozwiązań. Bo sprzedaż to umiejętne rozwiązywanie problemów klientów, za które są skłonni zapłacić. Narzędzia pracy (np. samochody, smartfony) sprawne i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

2 element sukcesu w sprzedaży – Technologia.

To systemy ułatwiające pracę (np. CRM do zarządzania relacjami z klientami, system do email marketingu) i z których pracownicy korzystają. Sprawne wykorzystywanie technologii zwiększa efektywność i wydajność pracy.

3 element sukcesu w sprzedaży – Wdrożenie.

Wiedza i umiejętności, narzędzia i techniki oraz technologia nie wykorzystywane to strata pieniędzy. Dlatego też, wszystko to należy zaimplementować do codzienności wszystkich pracowników odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż.

Możesz zauważyć, że w ogóle nie wspomniałem o ludziach, handlowcach i menedżerach. Celem tekstu jest pokazanie systemu, w którym człowiek odgrywa najważniejszą rolę. System, o którym mowa musi być powtarzalny, niezależnie od ilości zatrudnionych w organizacji osób.

Jakie widzisz konsekwencje braków, któregoś lub wszystkich elementów?

Znalazłeś w publikacji „3 elementy sukcesu w sprzedaży” elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Maciej Kozubik 3Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Sprzedaży i Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami, w ramach firmy szkoleniowej Grupa Kozubik i Partnerzy.