Przedsiębiorczość to podstawa

Przedsiębiorczość to postawa i sposób postrzegania świata wynikający z kombinacji przyzwyczajeń i umiejętności. Mimo że wielu osobom przedsiębiorczość kojarzy się z prowadzeniem własnego interesu, to w moim rozumieniu tak być nie musi. 
Zgodnie z ekonomiczną definicją przedsiębiorczość to forma pracy lub czynnik produkcji (pozostałe to: czynnik pracy, ziemi i kapitału).  Może być także definiowana jako działanie zmierzające do racjonalnego i skutecznego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Tego uczono mnie się na studiach. Ale dość już tych wyszukanych i dla części czytelników niezrozumiałych definicji. Jestem zwolennikiem podejścia, w którym upraszcza się wszystko do poziomu praktycznego zastosowania. Dla mnie przedsiębiorczość jest postawą, sposobem spojrzenia na otaczający świat i na swoje życie. Ta postawa wynika z nabytych i wykorzystywanych umiejętności, skutecznego działania oraz optymizmu.

Na początku

Kiedy wiele lat temu Bill Gates uznał, że w każdym domu już niedługo będzie znajdował się komputer osobisty, został wyśmiany. „Tak się nigdy nie stanie”, mówili sceptycy. Dzięki wierze we własne przekonania Gates zbudował imperium dostarczające oprogramowanie do większości komputerów na całym świecie. Uświadamia to, że można zmienić coś, co wydaje się niezmienne. Daje to nieograniczoność możliwości. Ta wiara w możliwości, to właśnie optymizm, który leży u podstaw przedsiębiorczości. Ci, którzy w to wątpią, pozostaną pesymistami, a ich życie będzie pełne smutku i dalekie od oczekiwań. Oni, niezależnie od sytuacji, będą widzieć tylko te negatywne rzeczy, będą się zastanawiać, jak one na nich wpływają. Przez to uzależniają swoje zachowanie, działanie i obraz świata od tego, co bezpośrednio nie ma związku z ich osobą.

Przedsiębiorczość to podstawa

Bo jaki związek dla rolników ma wzrost cen żyta w skupie w z tym, że mają zrobić porządek w garażu? Żaden. Ile razy w życiu z Twoich ust padły słowa: „Wstałem dziś lewą nogą”? To, że nie czujesz się najlepiej, nie oznacza końca świata. Zastanów się, jak możesz to wykorzystać: może warto zmienić plany na bieżący dzień, gdy czeka Cię długa podróż, choć zaciskając zęby możesz zrobić swoje. A co z tym zrobisz, zależy wyłącznie od ciebie. Oczywiście możesz własne życie uzależnić od innych, od ich działań, poglądów. Co Ci to da? Uważam, że staniesz się niewolnikiem na własne życzenie. Chcesz być wolny, czy wolisz cieszyć się dopiero wtedy, gdy inni na to Ci pozwolą? Decyzja należy wyłącznie do Ciebie.

Zdolność człowieka do uczenia się, do rozwijania, do zmiany, do elastycznego zachowania jest podstawą przedsiębiorczości. Gdy wykorzystujesz nowo nabytą umiejętność i widzisz efekty lepsze od oczekiwanych, od razu zaczynasz się cieszyć. Kiedyś usłyszałem słowa: „Są umiejętności łatwe i łatwe po czasie”. Jak więc Ty podchodzisz do nauki nowych? 

Duży cel  i mała przeszkoda, nigdy odwrotnie

Przez wiele lat naszego rozwoju nauczyliśmy się, jak funkcjonować, koncentrować się na tym, co jest ważne. Z czasem niektóre umiejętności straciły na znaczeniu lub stały się naturalne. To, co w dzieciństwie było istotne, dziś już takie nie jest. To, czym się dzisiaj kierujemy w naszych wyborach, w przyszłości także straci na znaczeniu. Właśnie dzięki temu, że świadomie będziemy podążać za wiarą w to, że jesteśmy inteligentni, umiemy robić wiele rzeczy, daje gwarancję osiągnięcia celu. To wiąże się z tym, że tylko optymista, który widzi możliwość, sens działania, mimo pojawiających się przeszkód osiągnie cel. Dużego celu nie jest w stanie zasłonić mała przeszkoda. Jednak gdy wokół zauważasz wyłącznie olbrzymie przeszkody, nie zauważysz swojego celu. Często sami nadajemy wagę celom i przeszkodom.

Cel SMART

W tym miejscu warto nadmienić, że dobrze zbudowany cel może być źródłem motywacji i napawać dumą. Wile osób zapomina o tym i stawia sobie cele, które już w fazie planowania są skazane na porażkę. Podstawowym sposobem wyznaczania celów jest metoda SMART. Jest to akronim od angielskiego: Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, a sam akronim oznacza „sprytny”. Więcej na temat celów i motywacji dowiesz się z mojego innego artykułu. Możesz skorzystać ze szkolenia Akademia Praktycznej Przedsiębiorczości, wystarczy kliknąć TUTAJ!

Dla wielu ludzi są tylko dwie drogi w życiu: sukcesu lub porażki. Przedsiębiorczy wiedzą, że droga prowadząca do sukcesu jest kręta i nierówna, często także okraszona wieloma porażkami. Mam wrażenie, że osoby postronne nie chcą zobaczyć ceny sukcesu. A są nią: czas, wiedza, elementy materialne i wiele innych, o których wiedzą tylko ci, którzy dotarli na szczyt, zaangażowani w projekt. Pamiętaj, że niepowodzenie jest nawozem przyszłych sukcesów. 

Wzorce sukcesu i porażki

Przedsiębiorczość to podstawa

Przyczyną wielokrotnych niepowodzeń jest wyuczone postępowanie w oparciu o określony wzorzec zachowań. Zdając sobie sprawę z tego, że powtarzalne działanie spowoduje zawsze ten sam efekt, możemy motywować się do działania lub złudnie oczekiwać, że tym razem coś się uda. To definicja szaleństwa, którą zaprezentował Albert Einstein. Z tego wynika, że nie zmieniając działania, nie zmieni się też jego efekt. Jednak biorąc sprawy we własne ręce, osiągniesz cel. Handlowiec nieodwiedzający klientów nie zrealizuje planu, ale ten, który to robi, osiągnie zamierzony efekt. Patrząc na całą sytuację pozytywnie, działając z nastawieniem na cel, osiągniesz go, jednak im większa będzie determinacja, tym wynik będzie bardziej spektakularny. Owo nawykowe postępowanie często decyduje o ostatecznym wyniku.

Osoby mające doświadczenie korporacyjne przyzwyczajone są do określonego sposobu działania. Wynik, czyli realizacja celu, jest najważniejszy. Twoim zadaniem jest znalezienie sposobu, w innym wypadku my poszukamy kogoś na Twoje miejsce. Niezależnie od etyczności takiego postępowania mamy tu mocną zależność działania i celu.

Jakie umiejętności?

Na wstępie wspomniałem o umiejętnościach. Jakie mam na myśli i dlaczego takie? Po pierwsze, wspomniana umiejętność wyznaczania celów, która jest podstawą umiejętnego zarządzania sobą w czasie. Bez niej nie wiadomo, czy zmierza się w odpowiednim kierunku, czy nasze działania przynoszą oczekiwane efekty i czy koncentrujemy się na odpowiednim działaniu. Po drugie, umiejętności handlowe, u podstawy których leży budowanie relacji opartych o zaufanie. Przekonanie innych do swoich racji jest równie istotne jak sprzedanie produktu czy usługi. Należy pamiętać, że biznes zawsze robi się z ludźmi, nawet ten w internecie. Po trzecie, wypadkowa zarządzania sobą w czasie i sprzedaży, czyli przywództwo.

Bycie liderem to nie tylko wyznaczanie kierunku działania, ale także bycie w pierwszym rzędzie i przekonywanie innych do wspólnej pracy. Po czwarte, umiejętności zarządzania finansami. Umiejętność zarządzania własnym portfelem jest równie istotna jak kontrolowanie budżetu firmy. Usłyszałem kiedyś: „Zarządzanie finansami jest dla bogatych, ja nie mam pieniędzy, więc taka umiejętność nie jest mi potrzebna”. Od razu przyszła mi na myśl parafraza: „Zacznę żyć zdrowo, ćwiczyć i odpowiednio się odżywiać, jak tylko schudnę”. Odpowiedniego podejścia do pieniędzy należy uczyć już od dziecka, choć nigdy nie jest na to za późno.

Wszystkich łączy myślenie

Wszyscy ludzie na świecie mają bardzo ważną cechę wspólną – jest nią umiejętność myślenia. Tylko dzięki temu każdy z nas myśli i ma określone przekonania, będąc jednocześnie przekonanym o możliwości modyfikowania owych przekonań. Możesz być przedsiębiorczy lub nie. Umiejętności możesz się nauczyć. Nawyki możesz zmienić. Zmieniając przekonania, zmienisz zachowanie. W każdym zły zdarzeniu jest ułamek pozytywny, wystarczy chcieć go dostrzec.
Na koniec chcę się z Tobą podzielić pewną definicją szczęścia w biznesie. Jest to masa przygotowań i wykorzystanie nadarzającej się okazji. Okazji należy szukać, bo sama się nie znajdzie. Nic się samo nie dzieje.

Znalazłeś w tekście elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.