Czym jest coaching?

To droga nowych szans, nowych możliwości. Droga zbudowana na podstawie zachowań, umiejętności, przekonań i wartości osoby coachowanej. To klient jest specjalistą od siebie samego i wie, dokąd zmierza. Dzięki temu, że coach zna strukturę procesu, klient odkrywa swój cel, uczy się identyfikować i eliminować bariery swojego rozwoju.

Dzięki rozmowie, odpowiednio zadawanym pytaniom, budowany jest nowy obraz jego przyszłości itd. Droga, którą należy podążać. Odnajdowani są sprzymierzeńcy i wrogowie, odkrywany jest nowy sposób działania. Warto nadmienić, czym coaching nie jest. Nie jest szkoleniem, klient nie otrzymuje rad, rozwiązań, nie jest uczony jak ma postępować, czego unikać. Brak jest uniwersalnego schematu, bo przecież każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne podejście do własnego rozwoju. 

Coaching nie jest terapią, ani jej nie zastąpi.

W coachingu nastawiamy się na przyszłość, natomiast w terapii proces skierowany jest na naprawę obszarów zapisanych w przeszłości. Oczywiście podczas coachingu możemy korzystać z wcześniejszych doświadczeń i nawet jest to wskazane, bo dzięki temu szeroko poznajemy klienta. Terapia ma za zadanie skierować pacjenta ponownie na pożądane tory życia W coachingu idziemy dalej, przenosimy góry, własne góry. Z drugiej strony, istnieje ryzyko utrwalenia się problemu, jeżeli coach zajmie się obszarem terapeutycznym, a nie ma odpowiednich kwalifikacji. Oczywiście za zgodą terapeuty można oba procesy prowadzić jednocześnie. Reasumując, czym jest coaching? Jest współpracą minimum dwóch osób, z których jedna odpowiedzialna jest za proces, wysłuchanie, za prowadzenie rozmowy w odpowiednim kierunku, a druga za działanie zmierzające do osiągnięcia celu. 
Coachingu jest działaniem zwróconym na podopiecznego, a dzięki, już posiadanym przez niego zasobom i przemyśleniom, dokonuje on zmian, w których coach go wspiera.

Moja osobista definicja coachingu to droga wykuwania swoich strategii sukcesu.

 

Znalazłeś w tekście elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.

Autor: Maciej Kozubik – Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Ekonomista. Absolwent dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Pracował w korporacjach, w tym międzynarodowych. Praktyk biznesu. Nieprzerwanie podąża przed siebie, wyznacza sobie ambitne cele i szuka nowych inspiracji. To, co go wyróżnia, to silna wiara w ludzi i ich potencjał, dlatego namawia ich do inwestowania w siebie i rozwijania swoich pasji. Jest przekonany, że każdy jest stworzony, by odnosić sukcesy. Dzisiaj zajmuje się coachingiem i szkoleniami.

Komentarze (2)

  • Aleksandra
    21 wrzesień 2013 o 19:18 |
    Pamiętam swoją pierwszą sesję z moim Coachem. Wyszłam z niej zmęczona, ale wiedziałam, co zrobiłam dobrze, co źle, co powinnam zmienić a co udoskonalić. Siła sesji coachingowej jest naprawdę wielka. Najważniejsze jest to, że coach nie tłumaczy, nie wskazuje. Zadaje odpowiednie pytania, na które sami znajdujemy odpowiedź i sami do wszystkiego docieramy. Teraz sama stosuję techniki coachingowe wśród moich sprzedawców 🙂
  • Maciej Kozubik
    25 wrzesień 2013 o 17:10 |
    Ciesze się Aleksandro, że doświadczyłaś siły coachingu i dzielisz się swoimi doświadczeniami. Jeżeli chciałabyś podzielić się z innymi tym co było i tym co jest dzięki coachingowi to zapraszam Cię do tego. Zastanawiam się jak poprawiła się efektywność twoich sprzedawców?